GRUPUL RURAL OAR

GRUPUL RURAL OAR

Str. Pictor Arthur Verona nr. 19, Bucuresti, sector 1

GRUPUL RURAL OAR

GRUPUL DE LUCRU RURAL a fost înființat în cadrul Ordinului Arhitecţilor din România, în anul 2014, în baza Hotărârii Consiliului Naţional al OAR nr. 2318, ca urmare a conștientizării necesității de a găsi soluții pentru multitudinea de probleme existente în mediul rural, ignorate până în acel moment.

 

GRUPUL DE LUCRU RURAL a fost constituit pentru a sprijini următoarele obiective majore:

- protejarea și promovarea identității culturale locale și a patrimoniului existent (material și imaterial) de pe teritoriul României, ca element strategic în dezvoltarea mediului rural;
- conștientizarea nevoii de protejare/ promovare a zonelor cu specific local valoros;
- educarea  populației, a agenților economici rurali și a autorităților locale, în spiritul responsabilității față de patrimoniu și cointeresarea lor directă în protejarea/promovarea zonelor cu specific local valoros;
- resuscitarea tehnicilor ancestrale și a materialelor de construcție naturale, în spiritul protejării mediului și a dezvoltării durabile;
- folosirea arhitecturii (cu toate domeniile conexe) ca pârghie în dezvoltarea economică a mediului rural pe baze ecologice/responsabile;
- creşterea calităţii practicii profesionale în mediul rural;
- elaborarea documentelor ce vor reglementa intervențiile în mediul rural.

 

 

În vederea îndepliniriii obiectivelor pentru care a luat ființă, GRUPUL DE LUCRU RURAL are în acest moment următoarele PROIECTE PRIORITARE STRATEGICE ale OAR finantate din TIMBRUL ARHITECTURII:

 

GHIDURI DE ARHITECTURĂ PENTRU ÎNCADRAREA ÎN SPECIFICUL LOCAL DIN MEDIUL RURAL 

Ghidurile își propun să prezinte un set de reguli uşor de aplicat, cu exemple clare, care să faciliteze alegerea modelelor adecvate de către cei care vor să construiască în mediul rural. Obiectivul esenţial al acestei serii de ghiduri este păstrarea spiritului aşezărilor rurale din România şi creşterea calităţii vieţii în mediul rural, concomitent cu conservarea tradiţiilor şi a peisajului cultural existent. Toate acestea sunt privite ca resurse de bază pentru dezvoltarea durabilă a mediului rural.

 

Ghidurile de arhitectură au fost publicate inițial aici: https://www.oar.archi/despre-oar/ghidurile-de-arhitectura-pentru-incadrarea-in-specificul-local-din-mediul-rural

 

CARTAREA MESERIILOR TRADIȚIONALE ȘI EMERGENTE ȘI A PRODUSELOR DERIVATE DIN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR DIN ROMÂNIA 

Acest proiect, demarat în ianuarie 2018, se va concretiza printr-o hartă interactivă online - www.hartamesterilorconstructii.ro. Harta vine în întâmpinarea Ghidurilor de arhitectură pentru încadrarea în specificul local din mediul rural. Dacă acestea din urmă răspund la întrebarea ’’Cum construim?’’, harta va răspunde la întrebarea “Cu cine construim?”.

Necesitatea repertorierii meșterilor și a produselor lor reprezintă o prioritate de maximă importanță pentru România în contextul creșterii exponențiale a pieței construcțiilor, atât în domeniul restaurării și amenajării clădirilor tradiționale, cât și în domeniul arhitecturii ecologice de secol XXI. România este prima țară care implementează aceast proiect prioritar în baza raportului Comisiei Europene.

Documentații tehnice