desfaceti capacul de jos apoi desurubati acel dop in momentul acela va curge apa ramasa si restuturi mici, cum ar fi monezi , agrafe ,bete de chibrituri s.a. Eventua suflati si pe furtunul de evacuare !