Iţi place aceasta stire? Recomand-o prietenilor:
Abonează-te la SpaţiulConstruit sau conectează-te prin Facebook pentru a primi periodic articole similare.

Gorj. Ghid de arhitectură pentru încadrarea în specificul local din mediul rural

Gorjul, deși prezintă un mod de viață și o cultură populară cu similitudini cu zonele alăturate, constituie în același timp o unitate de cultură de sine stătătoare, cu particularități originale. Vă oferim mai jos Ghidul de Arhitectură pentru încadrarea în specificul local din mediul rural dedicat zonei Gorj, elaborat de Grupul de lucru RURAL din cadrul Ordinului Arhitecților din România.
Gorj. Ghid de arhitectură pentru încadrarea în specificul local din mediul rural

Gorjul prezintă un peisaj variat, cu munți, dealuri subcarpatice și dealuri joase, și altitutidini ce variază de la 2518 m în masivul Parâng la 100 m în zonele din valea Jiului. Satele sunt predominant moșnenești, desfășurându-se în spinări și culmi de deal, de-a lungul văilor principale și secundare ori pe versanții acestora. Structura așezărilor reflectă ocupațiile și meșteșugurile practicate, gospodăriile sunt dublate de conace în zona de deal și de munte, iar arhitectura locuinței și a construcțiilor gospodărești prezintă particularități distincte.

 

După cum remarcă autorii ghidului, desimea mai mare a așezărilor în partea subcarpatică decât în partea carpatică sau colinară, sudică a județului, se leagă pe de o parte de cauze generale (bogățiile și diversitatea resurselor naturale de sol și subsol care au asigurat toate produsele necesare traiului și au permis dezvoltarea timpurie a unui însemnat schimb de produse), ca și prezența numeroaselor depresiuni care au favorizat fixarea satelor (pe locuri adăpostite și totodată suficient de largi), care au influențat structura și evoluția de ansamblu a vieții umane, dar și de cauze locale, proprii fiecărei părți de teritoriu.


- Sate risipite: sate mici, care formează tipul predominant de așezare (în special în zona montană, preponderent în zonele Tismana și Motru Sec);

- Sate răsfirate: sate așezate de regulă pe versanții văilor sau retrase pe văile secundare: așezate în zonele de deal și de munte (predominant în zona montană, preponderent în zona Tismana);

- Sate înșirate: sate așezate de-a lungul văilor înguste, drumurilor principale de circulație, cu grad mai mare de adunare impus de cadrul natural care influențează delimitarea vetrei satului, cu dezoltări tentaculare în zonele de dezvoltare principale adiacente vetrei satului.

 

Urmând riguros metoda de cercetare aplicată în cadrul tuturor ghidurilor locale elaborate, autorii înregistrează și fixează toate elementele de structură și particularitățile limbajului arhitectural rural din zonă, formulând recomandări concrete pentru încadrarea construcțiilor noi și a demersurilor de reabilitare și refuncționalizare în specificul local.

 

Colectiv de elaborare:

Coordinator: lect. dr. arh. Lorin Nicolae

Consultant de specialitate: arh. Iulian Cămui, etnograf dr. Ana Bârca

Echipa: lect. dr. arh. Lorin Nicolae, arh. Irina Scobiola, arh. Andrei Ardeleanu, drd. arh. Cătălin Caragea, membrii Grupului Rural al O.A.R.

Concepție grafică: arh. Veronica Vaida, arh. Emilia Țugui

Editare și tehnoredactare: arh. Emilia Țugui

 

Consultați mai jos integral textul Ghidului de Arhitectură pentru încadrarea în specificul local din mediul rural dedicat zonei Gorj

 

 Salvează pdf

Aceste ghiduri de arhitectură au fost elaborate de către Grupul de lucru RURAL din cadrul O.A.R., pentru a oferi tuturor celor proiectează, construiesc sau renovează instrumentele necesare încadrării în specificul local din mediul rural. Să construim cu respect pentru moștenirea și tradițiile noastre! O inițiativă a Ordinului Arhitecților din România, sprijinită cu bucurie de către SpatiulConstruit.ro.

Ghidurile de arhitectură au fost publicate inițial aici: https://www.oar.archi/despre-oar/ghidurile-de-arhitectura-pentru-incadrarea-in-specificul-local-din-mediul-rural

 

Ordinul Arhitecților din România, prin Grupul de Lucru RURAL, a demarat în ianuarie 2016 Proiectul Strategic Prioritar finanțat din Timbrul Arhitecturii : "Ghiduri de Arhitectură pentru încadrarea în specificul local din mediul rural".