Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat pentru obtinere A.C.