ECO AQUA DESIGN

ECO AQUA DESIGN

Str. Cornisor nr. 17, Bucuresti, sector 2


Relatii clienti:

ECO AQUA DESIGN

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L. este o societate comerciala care asigura servicii de proiectare si consultanta in principal din tot domeniul hidrotehnic, avand ca scop asigurarea unor servicii de consultanta si proiectare la inalte standarde de calitate.

 

Domeniul de activitate:

 • - Alimentari cu apa si canalizari
 • - Lucrari din domeniul hidrotehnic
 • - Lucrari din domeniul hidroenergetic
 • - Constructii civile si industriale
 • - Lucrari de gospodarirea apelor
 • - Lucrari de imbunatatiri funciare

 

Proiectare:

 • - Studii hidrologice si hidrogeologice
 • - Studii de inundabilitate
 • - Studii geologice si geotehnice
 • - Captari de apa pentru diverse folosinte
 • - Retele edilitare de apa si canal, mediu urban si localitati rurale
 • - Statii de pompare alimentari cu apa si canalizari
 • - Statii de tratare
 • - Statii de epurare
 • - Amenajari hidrotehnice si hidroenergetice
 • - Reparatii obiective hidrotehnice si hidroenergetice
 • - Hale industriale
 • - Constructii civile
 • - Regularizari de rauri si amenajari de torenti
 • - Protectii de maluri, praguri deversoare, lucrari in albii
 • - Diguri de protectie, canale de irigatii
 • - Statii de pompare folosinte diverse
 • - Expertize domeniile A1, A2, A7,A9, MMGA
 • - Verificari proiecte A1, A2, A7,A9, B5, B7, B9

 

 • Studii si proiectare

  Domeniul de activitate al S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L. este in principal tot domeniul de studii si proiectare legat de ape:

  • - Alimentari cu apa si canalizari
  • - Lucrari de Gospodarirea Apelor
  • - Lucrari de Imbunatatiri Funciare
  • - Lucrari din domeniul Hidrotehnic si Hidroenergetic
  • - Constructii civile si industriale

   

  Servicii de studii si proiectare asigurate:

  • - Studii topografice
  • - Studii geotehnice
  • - Studii hidrologice si de inundabilitate
  • - Studii hidrogeologice
  • - Studii de prefezabilitate
  • - Studii de fezabilitate
  • - Proiecte tehnice si Caiete de Sarcini
  • - Detalii de executie
  • - Asistenta tehnica pe durata executiei lucrarilor
  • - Documentatii pentru obtinere de avize
  • - Documentatii pentru obtinere de autorizatii de functionare

   

  Verificari de proiecte conform Legii nr. 10/1995 (Calitatea in constructii) pentru urmatoarele competente:

  • A1, A2, A7,A9 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii
  • B5, B7, B9 - Siguranta in exploatare
  • D - Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului
  • Is - Instalatii sanitare
  • It - Instalatii termice
  • Ig - Instalatii de gaze
  • Ie - Instalatii electrice

   

  Expertize tehnice conform Legii nr. 10/1995 (Calitatea in constructii) pentru urmatoarele competente:

  • A1, A2, A7,A9 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii
  • MMGA - Evaluarea sigurantei barajelor, categoriile de importanta A, B, C, D.

Documentații tehnice

   1 - 6 din 6 documentatii
  1 gamă de servicii înscrisă