Locuințe compatibile

Casa de vacanță la 2 km de rețeua electrică se încadrează? Un apartament la et 5/7 cu 28 m fațadă la Est și Sud? Mai bine tot blocul, 20 ap + 2 spații comerciale la parter? Mersi
Din cate ne dam seama din toate documentele si comunicarile aferente acestui program, acesta este gandit mai mult pentru locuinte (gospodarii) individuale, scopul fiind acela de a ajuta oamenii sa-si instaleze sisteme fotovoltaice ca sa produca energie electrica si sa dea surplusul in retea. Prin urmare, conditia racordarii pre-existente la retea este subinteleasa... Pentru gospodariile neracordate la reteaua de distributie a energiei electrice, AFM pregateste un alt program de finantare, specific. Din pacate, acesta se afla in situatia de a fi fost doar anuntat public, sa speram ca in curand vom vedea pasi inainte si pe acest program. Toate comunicarile AFM privind programul "Sisteme fotovoltaice pentru gospodarii izolate" le puteti urmari pe site-ul institutiei, aici:
Linkuri
In privinta apartamentelor, la fel, din cate intelegem noi din documentatia publicata de AFM, programul nu prea le este destinat... dar aceasta informatie ar trebui verificata cu AFM. De pilda, in instructiunile de accesare pentru persoanele fizice, se specifica urmatoarele: "Se pot depune cereri de finanțare pentru imobile care au maximum două cărți funciare individuale înscrise într-o carte funciară colectivă (ex. Maximum două apartamente într-un imobil, maximum două case în oglindă, etc.)." De asemenea, ghidul de finantare, la art 19, specifica urmatoarele criterii de eligibilitate pentru solicitanti: (1) Beneficiază de finanţare solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) este persoană fizică cu domiciliul în România; b) este proprietar al imobilului construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, este proprietar/deţine un drept de folosinţă şi asupra imobilului-teren, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; c) are acordul tuturor proprietarilor cu privire la implementarea proiectului, astfel cum rezultă din cererea de finanţare, în situaţia în care imobilul construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice este deţinut în coproprietate; d) imobilul nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică; e) nu are obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare, la data înscrierii; f) solicitantul şi coproprietarii pot depune o singură cerere de finanţare în cadrul programului pentru un imobil identificat cu număr cadastral şi topografic; în cazul în care există mai mulţi proprietari asupra imobilului pentru care se solicită finanţare, cererea de finanţare va fi depusă doar de către unul dintre aceştia şi va fi semnată de toţi coproprietarii; g) solicitantul şi, după caz, coproprietarii se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice şi verificării sistemului de panouri fotovoltaice finanţat. În cazul prevăzut la lit. c), acordul privind accesul este asumat de toţi coproprietarii imobilului, exprimat prin cererea de finanţare. (2) În cazul în care se depun două cereri de finanţare pentru acelaşi imobil identificat cu număr cadastral şi topografic, eligibil este solicitantul care a depus primul cererea de finanţare. (3) Nu este eligibil solicitantul care deţine în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală pentru mai mult de două unităţi individuale, apartamente-locuinţe, aflate în proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie, după caz. Iar la intrebarea "Poate proprietarul (unic al) unui bloc sa solicite finantare?", credem ca raspunsul corect este da, ar putea, doar ca, din modul in care este conceput programul, nu prea merita din punct de vedere financiar. Ajutorul de maxim 20.000 de lei ar reprezenta o parte prea mica din costul sistemului necesar pentru a acoperi nevoile de energie ale unui astfel de imobil. Programul este gandit sa ofere un sprijin gospodariilor individuale, ca sa-si produca energia pentru autoconsum si sa livreze surplusul in retea. Atat cuantumul sprijinului financiar, cat si dimensionarea minima a sistemelor fotovoltaice eligibile, sunt gandite in raport cu nivelul de consum necesar pentru o gospodarie cu nevoi "normale", casnice. Cel putin, noi asa am inteles din ghidul de finantare...
Consultati documentele aferente programului, disponibile pe site-ul www.afm.ro, iar apoi, daca in continuare aveti intrebari, va rugam sa reveniti aici. Le vom adresa AFM in numele dumneavoastra.
Excelent răspuns, atent la toate aspectele și responsabil, mulțumesc!
Lucru în România