Sistem pentru protectia peretilor (100 mm) PROTEK PPS100/ PPS150

Limba: Engleza
53 afisari
Tip documentatie: Fisa tehnica
Salvează pdf
Pagina 1-Sistem pentru protectia peretilor (100 mm) PROTEK PPS100/ PPS150 Fisa tehnica Engleza PRO

Wall...
Pagina 2-Sistem pentru protectia peretilor (100 mm) PROTEK PPS100/ PPS150 Fisa tehnica Engleza aceste sisteme...
Pagina 3-Sistem pentru protectia peretilor (100 mm) PROTEK PPS100/ PPS150 Fisa tehnica Engleza rudat care...
Pagina 4-Sistem pentru protectia peretilor (100 mm) PROTEK PPS100/ PPS150 Fisa tehnica Engleza ºi...
ºi pãstreazã interioarele clãdirilor. 20 100 Dimensiuni: Lãþime 100 mm 20 mm 5m Distanþa faþã de perete Lungime Accesorii disponibile: Piesã de închidere la capete Cod:PIC100 Gama de culori disponibile: Soft Cream Cod culoare: 32 Lavender Cod culoare: 76 Piesele de închidere la capete sunt disponibile culorile Soft Cream þi Lavender. Instrucþiuni de instalare: 1. Determinaþi, în baza specificaþiilor tehnice, înãlþimea la care doriþi sã instalaþi sistemul de protecþie pe perete ºi marcaþi din loc în loc cu cretã nivelul la care doriþi sã-l fixaþi, pentru a obþine o instalare uniformã. 2. Mãsuraþi ºi tãiaþi profilul continuu din aluminiu, lãsând spaþiu suficient pentru terminaþii. Asiguraþi-vã ca suportul din aluminiu este tãiat corect (la 900). 3. Daþi gãuri în profilul continuu din aluminiu, la fiecare 50-60 cm. 4. Ataºaþi terminaþiile la capetele profilului din aluminiu. Fixaþi în perete cu holzºuruburi profilul din alu ... ascunde

Alte documentatii ale aceleasi game
Vezi toate