Iţi place aceasta stire? Recomand-o prietenilor:
Abonează-te la SpaţiulConstruit sau conectează-te prin Facebook pentru a primi periodic articole similare.

Concurs pentru ocuparea functiei de Arhitect Sef al municipiului Piatra Neamt

Concurs pentru ocuparea functiei de Arhitect Sef al municipiului Piatra Neamt

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de arhitect șef al municipiului Piatra-Neamț, județul Neamț. Concursul se organizează la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în data de 05 august 2013, ora 10.00 – proba scrisă.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare a fi întrunite în vederea participării la concurs şi ocupării funcţiei publice sunt:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul de ierahizare arhitectură si urbanism;
-  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:
- copia actului de identitate;
-formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
-copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
-copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
-cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
-declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului:
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
- Legea nr.350/06.07.2001 – privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G.R. nr. 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrărilor de constructii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul MDRL nr. 839 / 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G.R. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G.R. nr. 925/20.11.1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare, expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor;
- Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din str. Eforie nr. 5, Sector 5, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Ai o întrebare despre acest subiect? Scrie-o aici!

user
Ataseaza fisiere
(Foto, video sau PDF. Maxim 1600x1600 pixeli @ 50 MB)
Anunță-mă când răspunde cineva