Iţi place aceasta stire? Recomand-o prietenilor:
Abonează-te la SpaţiulConstruit sau conectează-te prin Facebook pentru a primi periodic articole similare.

Concurs ocuparea functiei de Arhitect Sef in cadrul Consiliului Judetean Ilfov

Concurs ocuparea functiei de Arhitect Sef in cadrul Consiliului Judetean Ilfov

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef din cadrul Consiliului Județean Ilfov. Concursul se organizează la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în data de 05 august 2013, ora 10.00 – proba scrisă.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare a fi întrunite în vederea participării la concurs şi ocupării funcţiei publice sunt:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul arhitectură sau urbanism;
-  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 3 ani.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:
- copia actului de identitate;
- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
- cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.
- Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 188/1999, (r2), privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 50/1991, republicată şi actualizată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national cu modificările şi completările ulterioare

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din str. Eforie nr. 5, Sector 5, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

 

Ai o întrebare despre acest subiect? Scrie-o aici!

user
Ataseaza fisiere
(Foto, video sau PDF. Maxim 1600x1600 pixeli @ 50 MB)
Anunță-mă când răspunde cineva