poza profil

CSES PSI - Centrul de Studii, Experimentari si Specializare PSI

B-dul. Ferdinand I nr. 139, Bucuresti, sector 2


Relatii clienti:

CSES PSI - Centrul de Studii, Experimentari si Specializare PSI

Centrul de Studii, Experimentari si Specializare PSI (CSES PSI) realizeaza studii la nivel national, incercari si certificare produse securitate la incendiu, formare, evaluare si certificare competenta profesionala pentru ocupatii domeniu aparare incendiu, atestare persoane juridice domeniu aparare incendiu.

Structura CSES PSI cuprinde:
- Laborator de chimie si incercari la foc - efectueaza incercari conform SR EN ISO 1182/2002, SR EN ISO 1716/2002, SR EN ISO 11925-2/2002 pentru incadrarea in euroclasele de reactie la foc a produselor pentru constructii; SR 652/98- Determinarea eficacitatii ignifugarii; SR 7248/99- Metoda de determinarea a propagarii flacarii pe suprafata materialelor combustibile folosite in constructii; UIC 564-2/91- Determinarea comportarii la foc a materialelor folosite in constructia vehiculelor feroviare; EN 1568/2002- Specificatii pentru spumanti
- Laborator de instalatii - efectueaza incercari conform SR ISO 6182-1/98- Sprinklere; SR EN 54/2000- Sisteme de detectare si alarmare la incendiu; SR EN 671/2002- Hidranti; SR EN 3/99- Stingatoare. Laboratoarele sunt acreditate de RENAR din anul 1997
- Organism de certificare- certifica produse pentru constructii cu rol in securitatea la incendiu si alte mijloace p.s.i. conform cu Ordinul Ministrului de Interne nr. 85/2001
- Centrul de formare, evaluare si certificarea competentei profesionale pentru ocupatii din domeniul apararii impotriva incendiilor (ignifugare, termoprotectie, verificare, intretinere, reparare instalatii de stingere, instalatii de detectie, stingatoare) precum si pentru cadre tehnice din ministere, organe ale administratiei publice centrale, regii autonome, societati comerciale si nationale cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor conform Ordinul Ministrului de Interne 90/2001
- Organism de atestare pentru persoane juridice care presteaza servicii cu rol in domeniul apararii importiva incendiilor (ignifugare, termoprotectie, verificare, intretinere, reparare instalatii de stingere, instalatii de detectie, stingatoare) conform Ordinul Ministrului de Interne 86/2000.

CSES PSI detine presedentia si secretariatul:
- Comitetului Tehnic de Standardizare 216 - ASRO - Echipamente de lupta impotriva incendiilor
- Comitetului Tehnic de Standardizare 217 - ASRO - Securitate la incendiu
- Comitetului Tehnic de Incercari la foc RENAR.