Ce fel de viitor va avea Rosia Montana daca proiectul RMGC de exploatare a minereurilor aurifere cu cianura va fi realizat? In 16 ani se scoate tot aurul, exploatarea se incheie si canadienii pleaca. Ce ramane? Uitati ce spune dl. prof. univ. dr. Gheorghe Manea (inginer economist care a lucrat în ultimii 30 în domenul cercetarii in cadrul Academiei Romane) in studiul “ROSIA MONTANA CU SI FARA CIANURA". Citez: “- suprafaţa de teren neproductiv creşte de la 5% în prezent, la 64,4%; - suprafaţa fâneţelor va scădea, de la 66% la 29%; - pădurile îşi vor reduce suprafaţa , de la 17,7% la 5,6%; - zonele carstice vor creşte ca suprafaţă, de la 12% la 64,3%; - vor fi emisii permanente de acid cianhidric la suprafaţa iazului de decantare (vol.18 din Studiul de impact, pag.20); - haldele de steril pot duce la acidente grave. Numai la Cornic, volumul haldei are 46,6 mil t steril; - în cazul avarierei barajului iazului de decantare, se pot deversa în aval, 12.000 kg cianuri, 7,8 – 37,7 mil mc şlam cu conţinut de metale grele) şi apă interstiţială în volum de 3,8-11,7 mii mc; - în fiecare an, 1-2% din apa din iazul de decantare se pierde ca infiltraţii prin baraj, sau cca 400 mc/zi, apă ce trebuie tratată pentru neutralizare şi ulterior pentru a putea fi descărcat în efluenţii naturali din zonă. - o parte din populaţie a fost relocată (în Alba Iulia, de pildă) iar habitatul populaţiei rămase a fost schimbat profund. În opinia autorilor prezentului material, pericolul ce-l prezintă conţinutul iazului de decantare pentru mediul înconjurător depăşeşte efectul cumulat al explozilor mai multor bombe atomice. În acest ultim caz, efectele sunt numai locale, iar viaţa poate fi reluată după câţiva zeci de ani (a se vedea cazul Hiroshima şi Nagasaki). În cazul Roşia Montana, spargerea barajului iazului de decantare (s-au înregistrat 13 asemenea dezastre în ultimii 10 ani în practica mondială) extinde efectele la o arie geografică foarte largă, cu mari implicaţii transfrontaliere. Substanţele chimice deversate în albiile râurilor Mureş, Tisa, fluviului Dunărea şi poate, cu incidenţă şi cu Marea Neagră, vor persista pe termen lung şi foarte lung, cu efecte grave asupra calităţii apei, acvafaunei, habitatelor păsărilor, sănătăţii oamenilor, sistemelor de irigaţii etc. În acest context, expresia folosită de firma investitoare de dezvoltare durabilă a comunităţii este ori produsul ignoranţei, neînţelegerii semnificaţiei termenilor folosiţi, ori dovadă de cinism a unor oameni obsedaţi numai de profit, sau de dispreţ pentru decidenţii şi locuitorii unei ţări sărace şi corupte." Am incheiat citatul. Si, daca mai aveti nevoie si de alte argumente, cititi studiul integral atasat mai jos, asa cum a fost publicat la http://www.romaniacurata.ro/ltfont-colorblackgtscenarii-de-evolutie-economica-in-cazul-aplicarii-p-2083.htm