Tuburi din polietilena reticulata pentru incalzire in pardoseala TIEMME

Limba: Engleza, Italiana
107 afisari
Tip documentatie: Fisa tehnica
Salvează pdf
Pagina 1-Tuburi din polietilena reticulata pentru incalzire in pardoseala
 TIEMME Fisa tehnica Engleza,...
Pagina 2-Tuburi din polietilena reticulata pentru incalzire in pardoseala
 TIEMME Fisa tehnica Engleza,...
Pagina 3-Tuburi din polietilena reticulata pentru incalzire in pardoseala
 TIEMME Fisa tehnica Engleza,...
Pagina 4-Tuburi din polietilena reticulata pentru incalzire in pardoseala
 TIEMME Fisa tehnica Engleza,...
9 030 2142206 info@tiemme.com - www.tiemme.com ©TIEMME Raccorderie S.p.A. 0200 Rev. 0 06-06 1/4 TUBO COBRAPEX EVOH COBRAPEX PIPE EVOH Art. Tabelle Tables C a r a tt e r is t ic h e m e c c a n ic h e M e c h a n ic a l c ha r a t te r i s ti c s P e r m e a b i li tà a l l' o s s ig e n o O x ig e n pe r m e a b i li ty G ra d o di r e ti c ol a zi on e ( 2 0 °C ) C r o s s li nk i ng g r a de ( 2 0 ° C ) D e n s it à D e n s i ty R e s is t e n za a l la t r a z io n e (2 0 ° C ) T e n s il e s tr e n g ht a t br e a k ( 2 0 ° C ) Allungamento a rottura (20°C) E l on g a ti on a t br e a k ( 2 0 ° C ) M o d u lo d i e l a s ti c it à ( 2 0 °C ) F le x ur a l c re e p m o d ul us ( 2 0 ° C ) Assorbim ento di umidità (100° C) Um idity absorption (100°C ) Norm a Regulation EN 1264-4 0200 Unità U n it g/m³ Valore V a lu e <0,1 DIN 16892 % >65 DIN 53479 g/cm³ 0,943 DIN 53455 MPa 22÷27 DIN 53455 % 350÷450 DIN 53455 Kg/cm² 6000 DIN 53472 % 0,05 C a ... ascunde

Alte documentatii ale aceleasi game
Vezi toate