Suporturi pentru teava ARMACELL Armaflex AF

Limba: Romana
57 afisari
Tip documentatie: Fisa tehnica
Salvează pdf
Pagina 1-Suporturi pentru teava ARMACELL Armaflex AF Fisa tehnica Romana Date tehnice pentru suporturile de...
Pagina 2-Suporturi pentru teava ARMACELL Armaflex AF Fisa tehnica Romana  de temperaturi
Temperatura maximă ...
de temperaturi Temperatura maximă de funcĠionare Temperatura minimă de funcĠionare Supraveghere *3 Valoare/ Evaluare + 105° C - 50° C Conductivitate termică maximă λd Pentru aplicaĠii cu temperaturi sub -50°C trebuie consultat Serviciul ClienĠi. Testată conform EN 12667 pentru plăci úi conform EN ISO 8497 pentru Ġevi La fel ca úi în cazul AF/Armaflex l Factor de rezistenĠă la difuzia vaporilor de apă ȝ La fel ca úi în cazul AF/Armaflex Comportament la foc Clasificarea materialelor de construcĠie: Element tubular: normal inflamabil B2 Întreg sistemul cu AF/Armaflex: Greu inflamabil B1 Durata de stocare *1 *2 *3 ObservaĠii Testată conform EN 12086 pentru plăci úi conform EN 13469 Testată conform DIN 4102, Partea 1 ° l Produsele cu închideri autoadezive trebuie montate în termen de un an. Se vor depozita în camere uscate úi curate cu o umiditate relativă normală (între 50% úi 70%) úi temperatură ambiantă normală (0°C – 35 ... ascunde

Alte documentatii ale aceleasi game
Vezi toate

Termoizolatie elastomerica ecologica

Fisa tehnica
4 p | RO
Armaflex NH