Sisteme de acoperisuri DELTA DELTA

Limba: Romana
202 afisari
Tip documentatie: Catalog, brosura
Salvează pdf
Pagina 1-Sisteme de acoperisuri DELTA DELTA Catalog, brosura Romana Dörken GmbH & Co. KG Wetterstraße 58...
Pagina 2-Sisteme de acoperisuri DELTA DELTA Catalog, brosura Romana ener important pentru planificatori,...
Pagina 3-Sisteme de acoperisuri DELTA DELTA Catalog, brosura Romana olu]ia timpului

În trecut: acoperiºul ...
Pagina 4-Sisteme de acoperisuri DELTA DELTA Catalog, brosura Romana t sub acoperiº (mansardã), cu...
Pagina 5-Sisteme de acoperisuri DELTA DELTA Catalog, brosura Romana na de subîntindere/subacoperire asigurã...
Pagina 6-Sisteme de acoperisuri DELTA DELTA Catalog, brosura Romana puri constructive de acoperiºuri cu...
Pagina 7-Sisteme de acoperisuri DELTA DELTA Catalog, brosura Romana iºului

factori interiori de influenþã...
Pagina 8-Sisteme de acoperisuri DELTA DELTA Catalog, brosura Romana r care pãtrunde prin acoperiº aduce cu ...
Pagina 9-Sisteme de acoperisuri DELTA DELTA Catalog, brosura Romana amuri, atunci importanþa etanºãrii...
Pagina 10-Sisteme de acoperisuri DELTA DELTA Catalog, brosura Romana xecutate astfel ca suprafaþa totalã de ...
Pagina 11-Sisteme de acoperisuri DELTA DELTA Catalog, brosura Romana  indicã raportul dintre trecerea prin...
Pagina 12-Sisteme de acoperisuri DELTA DELTA Catalog, brosura Romana rafaþe o valoare Sd £ 0,2 m, pentru ca ...
Pagina 13-Sisteme de acoperisuri DELTA DELTA Catalog, brosura Romana de topire. Pentru Sdi = 0,25 m Pentru Sdi...
Pagina 14-Sisteme de acoperisuri DELTA DELTA Catalog, brosura Romana sire înaltã de 2 cm. O barierã...
Pagina 15-Sisteme de acoperisuri DELTA DELTA Catalog, brosura Romana paþiul aerisit trebuie sã fie de cel...
Pagina 16-Sisteme de acoperisuri DELTA DELTA Catalog, brosura Romana valoare Sd de cca 2 m ºi a unei membrane...
Pagina 17-Sisteme de acoperisuri DELTA DELTA Catalog, brosura Romana trebuie sã poatã fi evacuatã în...
Pagina 18-Sisteme de acoperisuri DELTA DELTA Catalog, brosura Romana ens

[m]
Siguranþa la apa provenitã...
Pagina 19-Sisteme de acoperisuri DELTA DELTA Catalog, brosura Romana cuarea umiditãþii din spaþiul interior...
Pagina 20-Sisteme de acoperisuri DELTA DELTA Catalog, brosura Romana ul de izolare. Protecþie termicã mai...
Pagina 21-Sisteme de acoperisuri DELTA DELTA Catalog, brosura Romana : ® ® DELTA -REFLEX / DELTA -REFLEX...
Pagina 22-Sisteme de acoperisuri DELTA DELTA Catalog, brosura Romana atea termicã: Greutate: Greutatea rolei:...
Pagina 23-Sisteme de acoperisuri DELTA DELTA Catalog, brosura Romana  10%. Oprirea aerului ºi aburului în...
Pagina 24-Sisteme de acoperisuri DELTA DELTA Catalog, brosura Romana entru construc]ii de acoperi[uri...
Pagina 25-Sisteme de acoperisuri DELTA DELTA Catalog, brosura Romana lã, B2 conform DIN 4102 în lungime: cca...
Pagina 26-Sisteme de acoperisuri DELTA DELTA Catalog, brosura Romana  aerisire posterioar\
DRAGOFOL ...
......
Pagina 27-Sisteme de acoperisuri DELTA DELTA Catalog, brosura Romana te pe scurt: Material: Comportarea la...
Pagina 28-Sisteme de acoperisuri DELTA DELTA Catalog, brosura Romana prin structura de suprafaþã deosebitã ...
prin structura de suprafaþã deosebitã oferã o rezistenþã mare la frecare ºi la alunecare. ... poate fi expusã unei încãrcãri UV pânã la 6 luni fãrã a fi acoperita de alt material. ® Accesorii DELTA ® ® DELTA -MULTI-BAND ® DELTA -THAN ® DELTA -NAGELDICHTUNGSBAND ® DELTA -FOXX- Pren Caracteristicile cele mai importante pe scurt: Material: Pãturi drenante din fibre textile combinate cu strat intermediar impermeabil pentru apã greu inflamabilã, B1 conform DIN 4102 în lungime: cca 270 N / 5 cm în lãþime: cca 200 N / 5 cm corespunde normelor DIN EN 12311 La exterior: ® DELTA -FOL PVG Membrana asigurã prin combinaþia deosebitã a materialelor din care este executatã o protecþie de duratã ºi este plãcut de uºoarã având o greutate de 195 g/m2, în comparaþie cu membranele de cofraj cu conþinut de bitum. La interior: ® ® DELTA -REFLEX / DELTA -REFLEX PLUS Barierã antivapori ºi antiaer. Cu garanþie de izolare termicã. Protecþie termicã mai rid ... ascunde

Alte documentatii ale aceleasi game
Vezi toate

Membrana termoizolanta pentru acoperisuri

Instructiuni montaj, utilizare
2 p | EN
MAXX TITAN
Membrane pentru acoperisuri neventilate cu astereala

Instructiuni montaj, utilizare
1 p | EN
FOXX