Exemplu montaj: Receptor cu scurgere orizontala pentru acoperis, cu guler din PP, incalzire si gratar pentru trafic HL64.1BP/7 HL Hutterer & Lechner

Limba: Romana, Bulgara, Ceha, Engleza, Germana, Italiana, Maghiara, Poloneza, Rusa, Sarba, Turca
Tip documentatie: Instructiuni montaj, utilizare
Salvează pdf
Pagina 1-Exemplu montaj: Receptor cu scurgere orizontala pentru acoperis, cu guler din PP, incalzire si...
9 3,7 l/s HL64.1BP/7 DN75 0317.1E 1. 2. 062B.2E PVC 062B.3E 230V XY;ZY!E&'' 170 3. 4. 09.06.2010 D !86&,9:&,9;<=6&>? I .,&7-,4!@+7!'+''-!@-&1GB!86&';744?!:7&-1 TR !"#$!%&'(!)#$*+,-! CZ/SK !.'/+012!3'45 EX-YU !)6-31-5!$&!7&31-!5743 H !A&@4)'+'B!6+?46CD PL !E@>)'!:&,9>!@F&)5-+*4 SLO !G:'45!7&31+!)'7+9+ RO !.,>7*+7+!:+!@+!'+7&)+ PYC !HIJIKLM!NOP!QOIRLIS!LJITOU BUL !TIJIKLM!VM!QOIRWL!QILJUT ... ascunde

Alte documentatii ale aceleasi game
Vezi toate

Exemplu de montaj: Receptor pentru acoperis, cu clema si element de incalzire HL62.1/1

Instructiuni montaj, utilizare
1 p | RO - BU + inca 9 limbi
Exemplu de montaj: Receptor pentru acoperis, cu clema si element de incalzire HL62.1/2

Instructiuni montaj, utilizare
1 p | BU - CE + inca 9 limbi
Lucru în România