Exemplu montaj: Receptor cu iesire orizontala pentru acoperis circulabil, cu element de incalzire HL Hutterer & Lechner HL64.1B

Limba: Romana, Rusa, Sarba, Turca, Poloneza, Maghiara, Italiana, Germana, Bulgara, Ceha, Engleza
1 afisari
Tip documentatie: Instructiuni montaj, utilizare
Salvează pdf
Pagina 1-Exemplu montaj: Receptor cu iesire orizontala pentru acoperis circulabil, cu element de incalzire HL...
9 3,7 l/s HL64.1B DN75/110 0317.1E 1. 2. 062B.2E 062B.3E 230V XY;ZY!E&'' 170 062.4E 3a. DN75 DN110 Z=[ 062N.4E 4. max: 13 Nm 062.3E 0317.4E 08.06.2010 D !86&,9:&,9;<=6&>? I .,&7-,4!@+7!'+''-!@-&1GB!86&';744?!:7&-1 TR !"#$!%&'(!)#$*+,-! CZ/SK !.'/+012!3'45 EX-YU !)6-31-5!$&!7&31-!5743 H !A&@4)'+'B!6+?46CD PL !E@>)'!:&,9>!@F&)5-+*4 SLO !G:'45!7&31+!)'7+9+ RO !.,>7*+7+!:+!@+!'+7&)+ PYC !HIJIKLM!NOP!QOIRLIS!LJITOU BUL !TIJIKLM!VM!QOIRWL!QILJUT ... ascunde

Alte documentatii ale aceleasi game
Vezi toate

Exemplu de montaj: Receptor pentru acoperis, cu clema si element de incalzire HL62.1/1

Instructiuni montaj, utilizare
1 p | RO - BU + inca 9 limbi
Exemplu de montaj: Receptor pentru acoperis, cu clema si element de incalzire HL62.1/2

Instructiuni montaj, utilizare
1 p | BU - CE + inca 9 limbi
Lucru în România