Declaratie de performanta: Nr. CPR-IT1/0136 MAPEI Mape-Antique FC Ultrafine

Limba: Romana
30 afisari
Tip documentatie: Certificare produs
Salvează pdf
Pagina 1-Declaratie de performanta: Nr. CPR-IT1/0136 MAPEI Mape-Antique FC Ultrafine Certificare produs...
Pagina 2-Declaratie de performanta: Nr. CPR-IT1/0136 MAPEI Mape-Antique FC Ultrafine Certificare produs...
verificare a mentinerii performantei produsului pentru constructii astfel cum este stabilit in Anexa V: Sistem 4 Sistem 3 pentru reactia la foc 7. In cazul declaratiei de performanta care priveste un produs pentru constructii reglementat de un standard armonizat: Laboratorul de incercari notificat CSI SpA, No. 0497, a efectuat determinarea clasei de reactive la foc pe mostre prelevate de producator, conform sistemului 3 si a emis raportul Nr. 0630\DC\REA\11_2. 8. In cazul in care declaratia de performanta priveste un produs pentru constructii pentru care a fost emis un agrement Tehnic European: Nu este cazul 9. Performanta declarata Caracteristici esentiale Reactia la foc: Higroscopie: Permeabilitatea la vaporii de apa: Aderenta: Conductivitate termica (λ10, dry): Durabilitate: Substante periculoase: Specificatii tehnice armonizate Performante Clasa E W0 µ  20  0,8 N/mm2 – FP:B 0,39 W/mK (tab. valoarea medie; P=50%) NPD vezi FS EN 998-1:2010 10. Performanta produsului i ... ascunde

Alte documentatii ale aceleasi game
Vezi toate

Liant hidraulic filerizat, superfluid, pe baza de var

Fisa tehnica
4 p | EN
Mape-Antique F21
Mortar ultrafin permeabil pe baza de var

Fisa tehnica
4 p | EN
Mape-Antique FC Ultrafine