Declaratie de performanta - Mortar de nivelare/tencuire pentru renovari MAPEI MAPE-ANTIQUE CC

Limba: Romana
5 afisari
Tip documentatie: Certificare produs
Salvează pdf
Pagina 1-Declaratie de performanta - Mortar de nivelare/tencuire pentru renovari  MAPEI MAPE-ANTIQUE CC...
Pagina 2-Declaratie de performanta - Mortar de nivelare/tencuire pentru renovari  MAPEI MAPE-ANTIQUE CC...
rii performantei produsului pentru constructii astfel cum este stabilit in Anexa V: Sistem 4 7. In cazul declaratiei de performanta care priveste un produs pentru constructii reglementat de un standard armonizat: Nu intra in atributiile organismului notificat. 8. In cazul in care declaratia de performanta priveste un produs pentru constructii pentru care a fost emis un agrement Tehnic European: Nu este cazul 9. Performanta declarata Caracteristici esentiale Reactia la foc: Higroscopie: Permeabilitatea la vaporii de apa: Aderenta: Conductivitate termica (λ10, dry): Durabilitate: Substante periculoase: Specificatii tehnice armonizate Performante Clasa A1 3,5 kg/m2 µ  10  0,4 N/mm2 – FP:B 0,61 W/mK (tab. valoare medie; P=50%) NPD vezi FS EN 998-1:2010 10. Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata la punctul 9. Aceasta declaratie de performanta este emisa pe proprie raspundere de producatorul identificat la punctul 4. ... ascunde

Alte documentatii ale aceleasi game
Vezi toate

Lucru în România