Declaratie de performanta - Mortar de nivelare/tencuire cu intrebuintari generale MAPEI MAPE-ANTIQUE FC CIVILE

Limba: Romana
4 afisari
Tip documentatie: Certificare produs
Salvează pdf
Pagina 1-Declaratie de performanta - Mortar de nivelare/tencuire cu intrebuintari generale MAPEI MAPE-ANTIQUE...
Pagina 2-Declaratie de performanta - Mortar de nivelare/tencuire cu intrebuintari generale MAPEI MAPE-ANTIQUE...
ficare a mentinerii performantei produsului pentru constructii astfel cum este stabilit in Anexa V: Sistem 4 Sistem 3 pentru reactia la foc 7. In cazul declaratiei de performanta care priveste un produs pentru constructii reglementat de un standard armonizat: Laboratorul de incercari notificat MPA Dresden GmbH, NB. 0767 a efectuat determinarea clasei de reactie la foc pe epruvete preluate de la producator, conform sistemului 3 si a emis raportul Nr: 2009-B-4541/03. 8. In cazul in care declaratia de performanta priveste un produs pentru constructii pentru care a fost emis un agrement Tehnic European: Nu este cazul 9. Performanta declarata Caracteristici esentiale Reactia la foc: Absorbtie de apa: Permeabilitatea la vaporii de apa: Aderenta: Conductivitate termica (λ10, uscat): Durabilitate: Substante periculoase: Performanta Specificatii tehnice armonizate Clasa E W2 µ  15  0,6 N/mm2 – FP:B 0,67 W/m*K (tab. valoare medie; P=50%) NPD vezi FS EN 998-1:2010 10 Performanta ... ascunde

Alte documentatii ale aceleasi game
Vezi toate

Lucru în România