Elastospray AED este un produs conceput pentru soluțiile constructive în care produsul este supus unor sarcini permanente precum în cazul pardoselilor sau teraselor. Caracteristicile principale ale acestui produs sunt: o stabilitate dimensională foarte bună, obținându-se clasificareacea mai înaltă (nivelul 4) conform EN 14315-1și un comportament excelent la fluaj sub presiune. Fluajul sub presiune determină deformarea pe care o va suferi produsul pe termen lung atunci când este supus unor sarcini permanente. Produsul a fost supus încercărilor la niveluri de presiune de 60 și 90 kPa suferind deformări nesemnificative la extrapolări pe 10 ani. O altă caracteristică importantă a acestui produs este etanșeitatea la aer, asigurată de structura acestuia cu celule închise și aplicarea continuă. Etanșeitatea la aer este o cerință obligatorie în proiectarea caselor pasive sau a caselor cu consumuri reduse. Datorită acestor proprietăți problematicile obișnuite cu acest tip de produse, precum variația grosimii pe termen lung sunt rezolvate.