Termenul de “izolație poliuretanică" acoperă întreaga familie de materiale izolante pe baza de poliuretan PUR sau poliizocianurat PIR. Poliuretanul este obținut prin reacția chimică dintre diizocianat și un poliol.O dată ce această reacție a avut loc se obține o substanță sigură și extrem de versatilă. Poate avea diverse proprietăți (elasticitate, flexibilitate, rigiditate) în funcție de alegerea substanțelor combinate. Cercetări vaste au arătat că acestea reprezintă materiale sigure și inerte. Nu sunt impuse specificații pentru siguranță sau sănătate pentru întreg ciclul de viață al poliuretanului sau pentru faza de folosire. Acest tip de izolație prezintă cele mai mici nivele de emisii în aer în comparație cu toate celelalte produse pentru izolație din piață. Astfel, în țările unde există standarde pentru emisiile de substanțe periculoase izolațiile, PU sau PIR fac parte din cele mai bune clase. Este foarte important ca izolațiile cu spumă pulverizabilă să fie aplicate întotdeauna de contractori calificați.