Societatea ECO WASTE SOLUTIONS Constanta ofera servicii de intocmire/ depunere documentatie pentru obtinerea autorizatiei de mediu, raportari catre Agentia pentru Protectia Mediului Constanta si Administratia Fondului pentru Mediu. Persoana de contact Administrator Florentina Spataru Ecolog - Specialist managementul deseurilor tel: 0730.672.942 email: administrator@raportari-deseuri.ro, eco_ws@yahoo.com