In corelare cu L50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii , respectiv a lucrarilor ce se pot realiza fara autorizatie de construire care sunt prevazute la art. 11 din lege 50/1991, inteleg ca acestea pot fi realizate fara proiect , dar cel putin cu o documentatie minimala( memoriu tehnic, lista de cantitati de lucrari si caiete de sarcini privind realizarea calitativa a lucrarilor), indiferent de valoarea acestora. Gresesc, sau am dreptate?