Expertize pentru intrarea in legalitate a unui gard constuit fara autorizatie

A mai auzit/pomenit cineva ca pentru intrarea in legalitate a unui gard construit fara autorizatie sa imi ceară, in certificatul de urbanism, pe langa expertiza tehnica și EXPERTIZA PENTRU SECURITATE LA INCENDIU? Pentru un GARD care nici macar nu este la strada, este intre doi vecini? Ce solutie as avea?
Din cate stiu, pentru intrarea in legalitate se parcurge o procedura similara cu cea de obtinere a autorizatiei de construire. Iar primul pas pentru obtinerea autorizatiei de construire il reprezinta certificatul de urbanism, care stabileste avizele si acordurile pe care trebuie sa le obtineti in vederea autorizarii constructiei. Legea 50 / 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii spune, la articolul 5, asa: (1) Avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism se solicita de catre investitor/beneficiar si se obtin de la autoritatile competente in domeniu inaintea depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii la autoritatile administratiei publice competente pentru: a) asigurarea si racordarea/bransarea la infrastructura edilitara, in conditiile impuse de caracteristicile si amplasamentul retelelor de distributie/transport energetic din zona de amplasament; b) racordarea la reteaua cailor de comunicatii; c) securitatea la incendiu, protectia civila si protectia sanatatii populatiei; d) cerintele specifice unor zone cu restrictii stabilite prin reglementari speciale. 2) Actele de autoritate emise de autoritatile competente pentru protectia mediului prevazute la art. 2 alin.(21) lit. b) si d) se solicita si se obtin de investitor/solicitant in conditiile legii. (3) Avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, impreuna cu punctul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului sau, dupa caz, actul administrativ al acesteia, obtinute potrivit prevederilor alin. (1) si (2) , se anexeaza si devin parte integranta din autorizatia de construire. Acuma... ca in situatia dvs. concreta cererea asta poate sa para putin exagerata - nu stiu. Legislatia asta e, primaria nu e abuziva. Ar trebui sa puteti obtine acel aviz fara probleme (daca gardul nu obstructioneaza cu nimic accesul pompierilor la diverse obiective sau mai stiu eu ce alte criterii se aplica in chestiunea asta a securitatii la incendiu), pare mai mult o formalitate. E drept insa ca - nah! alte drumuri, alta distractie...
Nu este vorba despre niciun aviz! In certificatul de urbanism nu se solicita aviz ISU (pentru gard nu este necesar) dar se solicita documentatia tehnica mentionata: expertiza tehnica la incendiu! Acum intelegeți situația?
Inteleg. Inseamna ca va aflati in situatia “fericita" in care gardul chiar nu pune probleme urbanistice locale si atunci nu va trebuie “decat" referatul de expertiza tehnica pentru securitatea la incendiu…  Art. 53, alin. 3 din normele metodologice de aplicare a legii 50 spune asa: “În situaţia în care construcţia realizată fără autorizaţie de construire întruneşte condiţiile urbanistice de integrare în cadrul construit preexistent, autoritatea administraţiei publice locale competente poate proceda la emiterea unei autorizaţii de construire în vederea intrării în legalitate, în coroborare cu luarea măsurilor legale care se impun, numai în baza concluziilor unui referat de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială de calitate «rezistenţă mecanică şi stabilitate» privind starea structurii de rezistenţă în stadiul fizic în care se află construcţia, precum şi pentru cerinţa esenţială de calitate «securitatea la incendiu», numai după emiterea Acordului de mediu, în condiţiile legii." Nu va trebuie aviz, va trebuie doar referat de expertiza…
De ce nu-l intrebati pe cel care va face expertiza tehnica daca este abilitat sa semneze si pentru securitatea la incendiu? Sau macar sa va recomande un expert cu drept de semnatura? Daca lucrati cu un birou de proiectare, de regula acestea acopera si domeniul de expertiza si avizare PSI.
Trebuie si acoordul vecinilor declaratie facuta prin Notariat? Si Art 612 limita de Hotar 60cm .?
Lucru în România