Pavaj din beton SEMMELROCK STEIN+DESIGN

Limba: Romana
25 afisari
Tip documentatie: Fisa tehnica
Salvează pdf
Pagina 1-Pavaj din beton SEMMELROCK STEIN+DESIGN Fisa tehnica Romana CLASSICO

Pavaj

Suprafa

periat

sp lat...
Pagina 2-Pavaj din beton SEMMELROCK STEIN+DESIGN Fisa tehnica Romana  beton normal vibropresat, realizate...
Pagina 3-Pavaj din beton SEMMELROCK STEIN+DESIGN Fisa tehnica Romana X 11.5

Caracteristici fizice i mecanice...
X 11.5 Caracteristici fizice i mecanice Siguran a în caz de accident Modele de montaj Tipul de montaj Avizul pentru circula ie CLASSICO Pavaj Instruc iuni de montaj La montajul pavelelor trebuiesc respectate prevederile i prescrip iile tehnice legale în vigoare. În principal sunt valabile liniile directoare i prevederile pentru construc ia str zilor, a trotuarelor, aleilor pentru pietoni, etc. Ca baz pentru un montaj profesional sunt valabile datele actuale din normativele i specifica iile tehnice din construc ii, cât i detaliile de execu ie din proiectele de specialitate. Pentru a evita anumite deplas ri ale pavelelor în timpul montajului, v recomand m suplimentar fa setul de reguli tehnice de mai sus urm toarele: - utilizarea unor dispozitive de ridicat corespunz toare ca i ajutor la montaj; - conform normelor de calitate ale pavelelor de beton (SR EN 1338:2004 i SR EN 1338:2004/AC:2006) sunt admise devia ii de ± 3 mm la grosimea pavajului din valoarea nominal a pavelelor ... ascunde

Alte documentatii ale aceleasi game
Vezi toate

Dale din beton

Fisa tehnica
3 p | RO
CORONA BRILLIANT
Dale din beton

Fisa tehnica
3 p | RO
LA LINIA
Lucru în România