Pavaj din beton pentru delimitare SEMMELROCK STEIN+DESIGN Delimitare Gazon

Limba: Romana
49 afisari
Tip documentatie: Fisa tehnica
Salvează pdf
Pagina 1-Pavaj din beton pentru delimitare SEMMELROCK STEIN+DESIGN Delimitare Gazon Fisa tehnica Romana PAVAJ...
Pagina 2-Pavaj din beton pentru delimitare SEMMELROCK STEIN+DESIGN Delimitare Gazon Fisa tehnica Romana Date ...
Pagina 3-Pavaj din beton pentru delimitare SEMMELROCK STEIN+DESIGN Delimitare Gazon Fisa tehnica Romana uiesc...
uiesc respectate prevederile i prescrip iile tehnice legale în vigoare. În principal sunt valabile liniile directoare i prevederile pentru construc ia str zilor, a trotuarelor, aleilor pentru pietoni, etc. Ca baz pentru un montaj profesional sunt valabile datele actuale din normativele i specifica iile tehnice din construc ii, cât i detaliile de execu ie din proiectele de specialitate. Pentru a evita anumite deplas ri ale pavelelor în timpul montajului, v recomand m suplimentar fa setul de reguli tehnice de mai sus urm toarele: - utilizarea unor dispozitive de ridicat corespunz toare ca i ajutor la montaj; - conform normelor de calitate ale pavelelor de beton (SR EN 1338:2004 i SR EN 1338:2004/AC:2006) sunt admise devia ii de ± 3 mm la grosimea pavajului din valoarea nominal a pavelelor i acest lucru trebuie avut în vedere la montajul pavelelor prin realizarea unui pat de montaj corespunz tor. Funda ia Se proiecteaz pentru suprafa a de pavaj o pant longitudinal 0.5-1 % i o pant ... ascunde

Alte documentatii ale aceleasi game
Vezi toate

Dale din beton

Fisa tehnica
3 p | RO
CORONA BRILLIANT
Dale din beton

Fisa tehnica
3 p | RO
LA LINIA
Lucru în România