Grund de profunzime WEBER GR100

Limba: Romana
28 afisari
Tip documentatie: Fisa tehnica
Salvează pdf
Pagina 1-Grund de profunzime WEBER GR100 Fisa tehnica Romana weber

GR100

Mortare - Grund de profunzime
...
Pagina 2-Grund de profunzime WEBER GR100 Fisa tehnica Romana  zidãrie,
tencuialã uscatã, plãci de...
zidãrie, tencuialã uscatã, plãci de gips-carton. Recomandat pentru suprafeþe critice: plãci ceramice, mozaic vechi, lemn, OSB, metal, PVC. Pregãtirea suprafeþei suport Suprafaþa suport trebuie sã fie curatã, nedeformabilã, uscatã, fixã, cu capacitate portantã ºi lipsitã de substanþe care împiedicã aderenþa (grãsimi, bitum, praf, etc.) Mod de lucru Se toarnã conþinutul unei pungi de 5 kg weber GR100 în 6 litri de apã curatã, rece ºi se amestecã manual sau cu ajutorul unui mixer electric pâna la obþinerea unui amestec fluid omogen, fãrã aglomerãri. Dupã un repaus de cca. 10 minute se reamestecã. Materialul astfel obþinut se aplicã cu bidineaua sau cu pensula latã. Se recomandã reamestecarea ºi în timpul aplicãrii pentru a evita segregarea (sedimentarea) particulelor solide. Suprafeþele devin utilizabile pentru operaþiile urmãtoare dupã uscarea completã a grundului. 2015 Pag 1/2 Saint-Gobain Construction Products România SRL Weber Bus ... ascunde

Alte documentatii ale aceleasi game
Vezi toate

Mortar de tencuire pe baza de ciment

Fisa tehnica
2 p | RO
BC15
Tinci gri

Fisa tehnica
2 p | RO
BM15
Lucru în România