Fisa cu date de securitate - ISOVER VARIO® DoubleFit ISOVER SISTEM VARIO®

Limba: Romana
1 afisari
Tip documentatie: Instructiuni montaj, utilizare
Salvează pdf
Pagina 1-Fisa cu date de securitate - ISOVER VARIO® DoubleFit ISOVER SISTEM VARIO® Instructiuni...
Pagina 2-Fisa cu date de securitate - ISOVER VARIO® DoubleFit ISOVER SISTEM VARIO® Instructiuni...
Pagina 3-Fisa cu date de securitate - ISOVER VARIO® DoubleFit ISOVER SISTEM VARIO® Instructiuni...
Pagina 4-Fisa cu date de securitate - ISOVER VARIO® DoubleFit ISOVER SISTEM VARIO® Instructiuni...
info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - vă rugăm să NU o folosiţi pentru solicitarea de fişe tehnice de securitate. 1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă Serviciile de informare în caz de urgenţă / Organismul consultativ oficial: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Tel. 021.318.36.06 (direct) (Apel cu taxa normala) Contact: infotox@insp.gov.ro Apelabil intre orele 8:00 - 15:00 Număr de telefon al societăţii pentru urgenţe: +49 (0) 700 / 24 112 112 (WIC) SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor 2.1 Clasificarea substanţei sau a amestecului Clasificarea conform regulamentului (CE) 1272/2008 (CLP) Amestecul nu este clasificat ca fiind periculos în temeiul Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 (CLP). 2.2 Elemente pentru etichetă Etichetare conform regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 (CLP) În plus faţă de informaţiile prezentate în această secţiune, se pot găsi informaţii relevante şi în secţiunea 8 şi 6.1. 7.1 ... ascunde

Alte documentatii ale aceleasi game
Vezi toate

Sistem Isover de renovare mansarde

Catalog, brosura
20 p | RO
DOMO FORTE (ROLA) UNIROLL PLUS SISTEM VARIO® SUPER PROFI
Mansarda perfecta ISOVER

Catalog, brosura
2 p | RO
DOMO FORTE (ROLA) UNIROLL PLUS