Declaratie de conformitate CE PROLEMATEX

Limba: Romana
554 afisari
Tip documentatie: Certificare produs
Salvează pdf
Pagina 1-Declaratie de conformitate CE PROLEMATEX Certificare produs Romana S.C. PROLEMATEX PRODCOM S.R.L
C ....
S.C. PROLEMATEX PRODCOM S.R.L C .U .I: R O9 2 35 728 , Nr .o r d.r e g.c om /an: J0 6/95 /1 997 Sediu central: Bistri a , jud.Bistri a-Nãsãud, România Calea Moldovei Nr .17C / Str. Grigore Pletosu Nr.15A Telefon: 0263 210535 , Tel. / fax: 0263 230746 Mo bil: 0 7 44 5 732 6 7 , e- m ail: pr ol em at e x@ yah oo .co m Conturi bancare deschise la BRD sucursala B istri a: Cont bancar LEI: RO60BRDE060SV01220320600 C o n t b an c ar E U R O : RO98BRDE060SV08487770600 w w w . p r o l e m a t e x . r o Anexa nr.2 la Decizia nr. 15/22.01.2007 CE - DECLARA IE DE CONFORMITATE LOCUL DE PRODUCTIE ( FABRICA ) Bistrita , jud. Bistri a Năsăud, Str. Calea Moldovei, nr. 17/C, Codul de referin ă al produsului UŞĂ din profile din lemn stratificat si vitraj termoizolant Low-E + Argon În conformitate cu Directiva 89/106/CEE – privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice şi a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construc ii, cu ordonanta nr. ... ascunde

Alte documentatii ale aceleasi game
Vezi toate

Certificat ISO

Certificare produs
2 p | RO