Dale din beton SEMMELROCK STEIN+DESIGN PASTELLA

Limba: Romana
19 afisari
Tip documentatie: Fisa tehnica
Salvează pdf
Pagina 1-Dale din beton SEMMELROCK STEIN+DESIGN PASTELLA Fisa tehnica Romana PASTELLA DALE

Dale de beton
...
Pagina 2-Dale din beton SEMMELROCK STEIN+DESIGN PASTELLA Fisa tehnica Romana a finisat din beton de protec ie...
Pagina 3-Dale din beton SEMMELROCK STEIN+DESIGN PASTELLA Fisa tehnica Romana aj pe internet la www.semmelrock...
aj pe internet la www.semmelrock.com manual Imediat dup compactare mecanizat Page 1 of 3 PASTELLA DALE Dale de beton Instruc iuni de montaj La montajul dalelor de beton trebuiesc respectate prevederile i prescrip iile tehnice legale în vigoare. În principal sunt valabile liniile directoare i prevederile pentru construc ia str zilor, a trotuarelor, aleilor pentru pietoni, etc. Ca baz pentru un montaj profesional sunt valabile datele actuale din normativele i specifica iile tehnice din construc ii, cât i detaliile de execu ie din proiectele de specialitate. Pentru a evita anumite deplas ri ale dalelor în timpul montajului, v recomand m suplimentar fa setul de reguli tehnice de mai sus urm toarele: - utilizarea unor dispozitive de ridicat corespunz toare ca i ajutor la montaj; - conform normelor de calitate ale dalelor de beton (SR EN 1339:2004 i SR EN 1339:2004/AC:2006) sunt admise devia ii de ± 2 mm la dimensiunile în plan, respectiv ± 3 mm la grosime, ale dalelor de beton d ... ascunde

Alte documentatii ale aceleasi game
Vezi toate

Dale din beton

Fisa tehnica
3 p | RO
CORONA BRILLIANT
Dale din beton

Fisa tehnica
3 p | RO
LA LINIA