CERTIFICAT DE ACREDITARE nr. ON 075 - ALL CERT PRODUCT 2019.04.24 ALL CERT PRODUCT domeniul reglementat

Limba: Romana
3 afisari
Tip documentatie: Certificare produs
Salvează pdf
Pagina 1-CERTIFICAT DE ACREDITARE nr. ON 075 - ALL CERT PRODUCT 2019.04.24 ALL CERT PRODUCT domeniul...
ASOCIAŢIA DE ACREDITARE DIN ROMÂNIA - RENAR Bucureşti, Calea Vitan nr. 242, sector 3, cod 031301 CIF RO 4311980 RENAR este semnatar al EA-MLA pentru certificare produs CERTIFICAT DE ACREDITARE Nr. ON 075 Asociaţia de Acreditare din România – RENAR, fiind recunoscută ca Organism Naţional de Acreditare prin OG 23/2009, prin prezentul certificat atestă că organizaţia: ALL CERT PRODUCT SRL Bucureşti, Str. Sachelarie Visarion nr. 63 (parțial parter și parțial etaj 2), sector 2 îndeplineşte cerinţele SR EN ISO/CEI 17065:2013 şi este competentă să realizeze sarcinile specifice de terță parte de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 305/2011, aşa cum se detaliază în Anexa la prezentul certificat de acreditare. Această acreditare este menţinută cu condiţia îndeplinirii în mod continuu a criteriilor de acreditare stabilite de Asociaţia de Acreditare din România - RENAR. Prezent ... ascunde

Alte documentatii ale aceleasi game
Vezi toate

Certificare produse constructii

Catalog, brosura
10 p | RO
Anexa la CERTIFICAT DE ACREDITARE nr. ON 075 - ALL CERT PRODUCT 2019.04.24

Certificare produs
3 p | RO
domeniul reglementat
Lucru în România