Iţi place aceasta stire? Recomand-o prietenilor:
Abonează-te la SpaţiulConstruit sau conectează-te prin Facebook pentru a primi periodic articole similare.

Concurs de soluţii pentru reamenajarea spaţiului public din jurul statuii lui Ciprian Porumbescu, amplasată în parcul Gh. Dima din Braşov

Concurs de soluţii pentru reamenajarea spaţiului public din jurul statuii lui Ciprian Porumbescu amplasată în parcul

Filiala Teritoriala Braşov-Covasna-Harghita a Ordinului Arhitecţilor din România organizează concurs de soluţii pentru reamenajarea spaţiului public din jurul statuii lui Ciprian Porumbescu, amplasată în parcul Ghe. Dima din Braşov.

 

Înscrierea la concurs se poate face până în data de 30 septembrie. La concurs pot participa persoane fizice sau juridice din România, individual sau în echipă -
reprezentată printr-un delegat împuternicit să înscrie un proiect în concurs. Concurenţii, atât individual cât şi ca membri ai unei echipe, pot fi profesionişti sau
studenţi/absolvenţi în specialităţile arhitectură, urbanism, peisagistică, design, arte plastice. Se recomandă consultarea şi cu alţi specialişti. Concurenţii vor avea obligatoriu în echipă un arhitect cu drept de semnătură, membru al Ordinului Arhitecţilor din România.

 

Regulamentul concursului şi documentaţia aferentă (care conţine formularul de preînscriere, formularul de participare, tema concursului, documente topografice şi documente urbanistice) pot fi obţinute prin email, de la secretariatul concursului, la adresa concurs.ciprian.porumbescu@gmail.com.

 

....................................

 

TEMA CONCURSULUI

 

1. Promotorul concursului
Promotorul, organizatorul şi finanţatorul concursului este Filiala Teritoriala Braşov-Covasna-Harghita a Ordinului Arhitecţilor din România.
Intenţia principală a promotorului este aceea de a continua seria de concursuri de soluţii în arhitectură, derulate în ultimul timp, cu scopul declarat ca prin aceasta să contribuie la cunoaşterea, perfecţionarea şi impunerea acestui instrument de lucru in cadrul procedurilor de atribuire a proiectelor din zona de interes a instituţiilor administraţiei locale, a investitorilor şi a beneficiarilor, a arhitecţilor şi a societăţii civile în general. În mod evident este o continuare a concursului pentru amenajarea parcului Livada Poştei, care sa bucurat de un real succes.


2. Obiectivele concursului
Concursul are ca scop selectarea celei mai potrivite soluţii de reamenajare a spaţiului public din jurul statuii lui Ciprian Porumbescu, amplasată în parcul Gh.Dima din Braşov Şirul Gh.Dima f.n. şi urmăreşte atingerea următoarelor obiective:
- reamenajarea suprafeţei indicate;
- crearea unui punct de atracţie turistică şi culturală;
- realizarea unui model de intervenţie urbană şi de implicare civică;
- afirmarea breslei arhitecţilor în societatea civilă;
Procedura este aceea a unui concurs de solutii, desfasurat într-o singura fază, deschis arhitecţilor din România, concretizat prin atribuirea contractului de proiectare (în fazele PT/DTAC+DE+UE) ciştigătorului.


3. Descrierea amplasamentului
Adiacent străzii cu acelaşi nume, Parcul Gh.Dima se afla in afara zidurilor fortificate ale oraşului medieval, dar în imediata vecinătate a laturii de vest a Centrului Istoric al Braşovului. Şirul Gh.Dima se află în continuarea străzii Gh.Bariţiu, care traversează centrul istoric, începînd din Piaţa Sfatului.

 

Împreuna cu stadionul Colegiului Naţional Andrei Şaguna si cu parcul Facultăţii de Silvicultură, parcul face parte dintr-un spaţiu mai larg, mărginit de clădiri cu etaj, liber de construcţii, cu excepţia a două clădiri de locuit cu mai multe apartamente; una în stil neoromânesc (Casa Profesorilor, 1928), care se află izolată în centrul spaţiului, şi alta în stilul internaţional al anilor '50, care se află la marginea parcului, adiacent Şirului Gh.Dima.

 

Spaţiul public care face obiectul concursului este situat la intersecţia străzii Gh.Bariţiu cu Şirul Gh.Dima şi cu Şirul Beethoven, ocupând o suprafaţă de circa 150 mp, delimitată de un patrulater cu laturile de 15x10m; este mărginit pe două laturi de trotuare şi pe celelalte două laturi de spaţii verzi, amenajate cu bănci şi un loc de joacă pentru copii.

 

În prezent, bustul turnat în bronz al compozitorului Ciprian Porumbescu este aşezat pe un piedestal vertical placat cu travertin, care la rândul său stă pe un soclu orizontal placat cu piatră făţuită, dispusă opus incertum. Ansamblu este împrejmuit cu un şir de stâlpişori legaţi între ei cu lanţuri, totul fiind realizat din metal vopsit în negru. Întreaga suprafaţă este pardosită cu un strat de pietriş din spărtură de calcar (a se vedea releveul şi montajul foto).


4. Considerente istorice
Bustul din bronz al lui Ciprian Porumbescu face parte din categoria lucrărilor de for public şi a fost realizat de către sculptorul Vladimir Predescu. Iniţial a fost amplasat în cadrul Muzeului de Arta al oraşului, ulterior găsindu-şi locul pe actualul amplasament. Soclul pe care este aşezată statuia a fost proiectat de arh.Edmund Olsefszky şi era placat cu marmură roşie de Moneasa.

 

Statuia a fost dezvelita la 27.12.1972, cu ocazia aniversării a 90 de ani de la prima reprezentaţie a operetei 'Crai nou', susţinută in Sala Festivă a Gimnaziului Românesc (actualul Colegiu Naţional Andrei Şaguna), unde Ciprian Porumbescu era profesor de muzică. Aceasta a suferit în timp mai multe modificări: mai întâi i s-a schimbat materialul de placare cu travertin, păstrindu-se numai placa originală care poartă inscripţia; apoi a fost împrejmuită cu un şir de stilpişori legaţi între ei cu lanţuri. 


Spaţiul larg în care se află parcul, poartă numele românesc de Groaveri şi a fost descris de către Sextil Puşcariu în lucrarea sa 'Braşovul de altă dată'. Numele provine din germanul 'graben', care înseamnă groapă sau tranşee, fiind descriptiv pentru starea locului. Ca şi pe latura de est din afara zidurilor cetăţii, pe o suprafaţă relativ plană, în scop de apărare, au fost săpate şanţuri care se umpleau cu apă. Apa provenea din multele izvoare din amonte, sau de pe versanţii munţilor, şi curgea pe mai multe şiroaie prin cetate (a se vedea şi astăzi unul, de-a lungul străzii După Ziduri). Pe la 1883 aceste şanţuri au început să fie astupate, pământul nivelat şi apele canalizate.


5. Considerente urbanistice

5.1 Context
Aşa cum a fost descris amplasamentul, statuia beneficiază de o bună poziţie în centrul istoric şi are o bună vizibilitate.
Mai mult, trebuie amintită iniţiativa de a dezvolta şi de a promova un traseu turistic-cultural prin exteriorul zidurilor cetăţii, care să lege Livada Poştei, Turnurile Alb şi Negru, aleea de sub Tâmpa, cu toate bastioanele de apărare, şi Parcul Central. În cea mai mare parte a sa, traseul se află la limita dintre construcţii şi natură, intr-o poziţie înaltă, care oferă o vedere descendaentă fermecătoare spre orasul istoric.

Cum statuia se află pe acest traseu, are toate şansele să devină un reper mai insemnat şi mai vizitat. Însă, această situaţie impune realizarea unor lucrărilor de amenajare a spaţiului ce o înconjoară, care să fie la înălţimea personalitaţii marelui compoziltor şi a aşteptărilor publicului din secolul XXI.


5.2 Restricţii şi permisivităţi
După cum reiese şi din Certificatul de Urbanism emis de Primăria Mun.Braşov, lucrările vizează pavajul suprafeţei de referinţa, finisajul soclului şi al piedestalului statuii, iluminatul decorativ şi mobilierul urban aferent; în condiţiile Regulamentului Local de Urbanism din Planul Urbanistic de Zona “Zona de rezervaţie de arhitectură 'Cetate' Braşov”, aprobată cu HCL nr.797/2009 (a se vedea anexat un extras din regulament).


6. Obiectul concursului
Soluţia de amenajare trebuie să individualizeze spaţiul şi să contribuie la afirmarea personalitaţii lui Ciprian Porumbescu, chiar şi a operetei “Crai Nou”, prezentă încă în conştiinţa braşovenilor (de exemplu: un fragment melodic din aceasta însoţeşte toate anunţurile vocale din Gara CFR Braşov).
Se doreşte crearea unui spaţiu contemporan, eliberat de arhetipuri şi sustenabil.
Se lansează concurenţilor provocarea realizării unui spaţiu public atractiv, viu, o expresie a ceea ce poate şi trebuie să ofere un spaţiu urban al zilelor noastre.


6.1 Funcţiunile impuse
Singura funcţiune a spaţiului amenajat în ansamblul parcului va fi aceea de spaţiu de prezentare şi contemplare a statuii, ca mărturie a trecerii şi activităţii pe aceste meleaguri a marelui compozitor.


6.2 Materialele de execuţie
Se vor folosi materiale durabile, care prin natura lor sau prin modul de punere în operă să nu aibă un impact greu reversibil într-un demers viitor de reamenajare a întregului parc.


6.3 Mobilerul urban
Se va ilustra detaliat tot mobilierul urban propus.


6.4 Vegetaţia
Se va acorda o atenţie deosebită selectării şi amplasării plantelor, urmărind evoluţia sezonieră a acestora şi folosind numai plante aclimatizate in România.


6.5 Gestiunea apelor
Se va lua în considerare scurgerea apelor pluviale şi dacă este cazul se va prezenta soluţia de asigurare a apei pentru irigaţii; acestea se vor corela cu condiţiile climatice locale.


6.6 Iluminatul artificial

Soluţia va conţine instalaţii de iluminat ambiental. Conceptul trebuie să cuprindă modalitatea de compunere a ambianţele nocturne, care se cer a fi ilustrate.


6.7 Sustenabilitatea
Se va avea în vedere sustenabilitatea amenajării propuse, cu referinţe în partea desenată sau în cea scrisă.


6.8 Anunţarea promotorului
Se va prezenta o soluţie pentru anunţarea discretă a promotorului.


6.9 Bugetul alocat amenajării
Bugetul propus pentru executarea lucrărilor este de 20.000 euro fără tva, urmând a fi asigurat în baza unor parteneriate cu agenţi economici interesaţi.


7. Prezentarea proiectelor
Concurenţii vor prezenta soluţiile generale, punând accentul pe elementele cu valoare în transmiterea conceptului propus.
Proiectele se vor prezenta pe maxim 2 formate 70x100cm, paginate 'portret', din hârtie albă (necaşerată pe suport rigid).


Planşele vor cuprinde obligatoriu:
- plan de situaţie cu amenajarea propusa (sc.1:50);
- secţiuni şi vederi relevante prin spaţiul amenajat (sc.1:50);
- detalii de execuţie importante pentru susţinerea propunerii;
- scenariu de iluminat nocturn;
- scheme conceptuale;
- ilustrarea soluţiei propuse cu imagini de ambianţă în perspectivă fotorealistă sau într-o
altă tehnică similară, la alegere;
- text de prezentare a soluţiei, echivalentul a maxim 2 formate A4, integrat in planşe.


Opţional, planşele pot conţine şi alte elemente importante pentru inţelegerea conceptului propus.
Planşele vor fi numerotate în colţul din dreapta jos: “nr.pagină/total pagini” (ex:1/2, 2/2).
Planşa nr.1 va conţine în partea de sus titlul concursului de soluţii: “Reamenajarea spaţiului public din jurul statuii lui Ciprian Porumbescu, Braşov”.


8. Criterii de evaluare, selecţie şi ierarhizare ale proiectelor
- puterea de identificare a locului (crearea unui reper pentru loc şi personaj)
- integrarea în context
- plastica arhitecturală
- compoziţia peisagistică
- iluminatul artificial
- abordarea sustenabilă
- fezabilitatea soluţiilor de execuţie
- încadrarea în buget


APROBAT 1 septembrie 2011

Ai o întrebare despre acest subiect? Scrie-o aici!

user
Ataseaza fisiere
(Foto, video sau PDF. Maxim 1600x1600 pixeli @ 50 MB)
Anunță-mă când răspunde cineva
Lucru în România