Achizitie lucrari de reabilitare si modernizare Bloc G1 Tronson A Cartier Razboieni

10.01.2012  |
   De: SPATIULCONSTRUIT   |   
102 vizualizari

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)   DESCRIERE

I.1.1)   Sediul social

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti

Cod fiscal:  RO 18812396,   Adresa:  Pitesti, str. Calea Bucuresti, bl. U3, parter, Pitesti,  Telefon:  0248210380,  Fax:  0248210280

I.1.2)   Adresa la care se transmit ofertele:

Pitesti, Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului, strada Calea Bucuresti, bl. U3, parter, secretariat

I.1.3)   Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:

Pitesti, Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului, strada Calea Bucuresti, bl. U3, parter

I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala

I.2.1)   Tip Autoritate Sectorial: Nu

I.2.2)   Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice

 

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)   DESCRIERE

II.1.1)   Denumire contract:

Reabilitare si modernizare Bloc G1 Tronson A Cartier Razboieni

II.1.2)   Tip contract: Lucrari

II.1.3)   Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice

II.1.5)   Obiectul contractului:

Reabilitare si modernizare Bloc G1 Tronson A Cartier Razboieni

II.1.6)   CPV: 45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)

II.1.7)   Impartire pe loturi: Nu

II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru

II.2.1)   Valoare estimata: 10,910,754.68 RON

 

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII

III.1)   Conditii referitoare la contract

III.1.1)   Conditii suplimentare, garantie de participare

III.2)   CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1)   Criterii de calificare

decl privind eligibil;decl privind neincadr in prev art181 OUG 34/2006;certif de particip la licitatie cu oferta independ;decl privind neincadr in prev art 69^1 OUG34/2006;certif constatator privind plata obligatiilor fata de bugetul de stat;certif constatator privind plata impozitelor si taxelor fata de bugetul local;certif constatator emis de ORC;bilant contabil la 31.12.2010;lista pricipalelor lucrari executate in ultimii 5 ani;experienta similara-contracte (max patru) cu o val minim cumulata de 10.000.000 lei;decl privind utilajele,instalatiile, echip tehnice;decl privind efectivele medii anuale ale pers angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani; RTE, coordonator in materie de sanatate si securitate, responsabil control calitate;pt subcontractanti/asociati-formularul 12 G si anexa 1,acord de subcontractare/acord de asociere;pt asociati-angajament de legalizare a asociatiei dc oferta comuna este decl castigatoare;certif ISO 9001 sau echiv, certif ISO 14001 sau echiv

 

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)   Procedura

IV.1.1)   Tipul procedurii Cerere de oferta

IV.1.2)   Modalitate de desfasurare: Procedura offline

IV.2)   Criterii de atribuire

IV.2.1)   Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

IV.2.2)   Se va organiza licitatie electronica: Da

IV.3)   Informatii administrative

IV.3.1)   Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:

documentatia de atribuire este atasata in SEAP; cuantumul garantiei de participare este de 50000lei

IV.3.2)   Limba de redactare a ofertei: Romana

IV.3.3)   Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

IV.3.4)   Data limita de depunere a ofertelor: 30.01.2012 09:00

IV.3.5)   Data si ora deschiderii ofertelor: 30.01.2012 10:00

IV.3.6)   Data limita de valabilitate a ofertei: -

 

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)   Mod de finantare

VI.1.1)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu

VI.1.2)   Tip de finantare: Fonduri bugetare

102 vizualizari
Publicat la: 10 January 2012

Licitatie inchisa
CL 11 Extinderea si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare din localitatea Fagaras
Tip legislatie: OG 34 Autoritate contractanta: APA - CANAL S.A. SIBIU Numar anunt de participare: 138835 / 14.09.2012 Denumire...
Data limita depunere oferta: 16 November 2012
Autoritate contractanta: APA - CANAL S.A. SIBIU
Licitatie inchisa
Extinderea si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare din localitatile Avrig si Mârsa
Tip legislatie: OG 34 Autoritate contractanta: APA - CANAL S.A. SIBIU Numar anunt de participare: 138828 / 14.09.2012 Denumire...
Data limita depunere oferta: 02 November 2012
Autoritate contractanta: APA - CANAL S.A. SIBIU
Licitatie inchisa
Realizare Statii de Tratare în Sânnicolau Mare, Gataia si Recas
Tip legislatie: OG 34 Autoritate contractanta: AQUATIM S.A. Timisoara Numar anunt de participare: 138908 / 14.09.2012 Denumire...
Data limita depunere oferta: 30 October 2012
Autoritate contractanta: AQUATIM S.A. Timisoara
Licitatie inchisa
Achizitie materiale pt lucrari revizii poduri dunarene: vopsea, grund, diluant, chit de rosturi
Tip legislatie: OG 34 Autoritate contractanta: Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA Numar anunt de participare: 138886 / 14.09...
Data limita depunere oferta: 28 September 2012
Autoritate contractanta: Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Licitatie inchisa
Dale prefabricate din beton armat pentru treceri la nivel cu calea ferata
Tip legislatie: OG 34 Autoritate contractanta: Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA Numar anunt de participare: 138789 / 11.09...
Data limita depunere oferta: 24 September 2012
Autoritate contractanta: Dale prefabricate din beton armat pentru treceri la nivel cu calea ferata
Licitatie inchisa
Achizitie de tevi si fitinguri din polipropilena copolimer reticulata si armata cu insertie de folie de aluminiu
Tip legislatie: OG 34 Autoritate contractanta: Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice Bucuresti Numar anunt de participare: 138790 / ...
Data limita depunere oferta: 19 October 2012
Autoritate contractanta: Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice Bucuresti
Licitatie inchisa
Achizitie aparate aer conditionat
Tip legislatie: OG 34 Autoritate contractanta: Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Numar anunt de participare: 138721 / ...
Data limita depunere oferta: 25 September 2012
Autoritate contractanta: Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila"
Licitatie inchisa
Reparatii interioare cladire Revizia Vagoane Buzau-Grupa Tehnica
Tip legislatie: OG 34 Autoritate contractanta: SNTFC "CFR CALATORI" S.A. Numar anunt de participare: 138685 / 06.09.2012 Denumire...
Data limita depunere oferta: 20 September 2012
Autoritate contractanta: SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Licitatie inchisa
Achizitie material antiderapant (nisip), inclusiv transport
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact: COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA Adresa postala: ...
Data limita depunere oferta: 19 October 2012
Autoritate contractanta: COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Licitatie inchisa
Lucrari de constructie acoperis (inlocuire acoperis atelier mecanic) cariera Rosiuta
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact: SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA Adresa postala:  prin sub autoritate EMC...
Data limita depunere oferta: 20 September 2012
Autoritate contractanta: SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA