Executie instalatii electrice pentru constructii industriale Electroconstructia ELECON

Executie instalatii electrice pentru constructii industriale Electroconstructia ELECON

Informațiile din această pagină nu mai sunt actualizate.
Electroconstructia ELECON
RETELE ELECTRICE SUBTERANE

Liniile electrice în cablu constituie un sector principal a lucrărilor electroenergetice atât prin volumul lor, cât şi prin problemele tehnice şi tehnologice pe care le ridică execuţia acestora.
 
Dezvoltarea rapidă a oraşelor, creşterea suprafeţei construite, a densităţii şi mărimii clădirilor, precum şi ridicarea continuă a standardului de viaţă al populaţiei determină o sporire importantă a consumului de energie electrică în mediul urban. Aceasta a condus la dezvoltarea în oraşe a reţelelor electrice subterane publice precum şi pozarea unui volum important de cabluri legat de realizarea instalaţiilor de alimentare cu energie electrică a consumatorilor industriali, comerciali şi de altă natură.
 
S.C. Electroconstrucţia ELECON S.A. Braşov, cu o bogată experienţă în decursul anilor este organizată şi atestată pentru realizarea lucrărilor de reţele electrice în cablu, cu respectarea condiţiilor impuse de beneficiari.

Formaţiile de lucru ale S.C. Electroconstrucţia ELECON S.A. Braşov, specializate în realizarea reţelelor electrice subterane tratează cu cea mai mare atenţie fiecare fază de execuţie prin respectarea proiectelor şi instrucţiunilor furnizorilor pentru monatarea materialelor şi echipamentelor, asigurând calitatea acestor lucrări.
S.C. Electroconstrucţia ELECON S.A. Braşov tratează cu mare atenţie lucrările finale - astuparea şanţurilor, gropilor şi refacerea pavajelor - astfel încât trotuarele şi carosabilul să fie aduse în condiţiile avute înainte de începerea lucrărilor.

S.C. Electroconstrucţia ELECON S.A. Braşov predă lucrările beneficiarilor, după ce s-au efectuat toate încercările şi probele, întocmindu-se planurile de detaliu ale traseelor.
 
POSTURI DE TRANSFORMARE
S.C. Electroconstrucţia ELECON S.A. Braşov acordă o importanţă deosebită executării în ce le mai bune condiţii a posturilor de transformare aeriene (PTA), în cabine de zid (PCZ), în cabine metalice (PTM) sau în anvelopă pentru alimentarea consumatorilor.
 
S.C. Electroconstrucţia ELECON S.A. Braşov dispune de echipe specializate pentru realizarea tuturor fazelor de execuţie necesare acestor instalaţii:
  • - lucrări de construcţie ale fundaţiilor pentru transformatoare şi aparate, cabine de zid, încăperi subterane
  • - lucrări de montare a transformatoarelor şi a aparatelor de comutaţie
  • - lucrări de montare a circuitelor de joasă tensiune
  • - lucrări de circuite secundare, instalaţii de protecţie, comandă şi semnalizare, automatizări, telecomenzi, telecomunicaţii etc.
  • - verificări şi probe P.R.A.M
Lucru în România