Gaviota Simbac Eastern Europe

Gaviota Simbac Eastern Europe

GAVIOTA, produse exclusive destinate conceptului de viata in natura

Informațiile oferite de acest furnizor nu mai sunt actualizate.
Caută aici alți furnizori pentru produsele și serviciile dorite.

Gaviota Simbac Eastern Europe

GAVIOTA este o companie lider la nivel mondial in producerea de accesorii si sisteme pentru copertine, pergole si rulouri. Sistemele noastre de protectie solara se bazeaza pe solutii inovatoare, sigure, rentabile si durabile, dezvoltate de o echipa calificata de peste 300 de persoane unite prin efort, cercetare si implicarea clientilor in parteneriate, alaturi de cele mai recente progrese tehnologice.

 

Ne bazam pe un angajament de durabilitate si continuu fata de mediu, deoarece stim ca protectia solara inseamna Economisirea Energiei, in conformitate cu Protocolului de la Kyoto si pentru un nivel ridicat al calitatii vietii. Acest compromis este intarit de restul de atitudini de baza pe care organizatia noastra si le asuma: sentimentul de anticipare, pentru a se vedea tendinta si oportunitatile viitorului; talentul si creativitatea, promovate si pastrate in sanul echipa; respectand promptitudinea, nevoile clientilor si cautarea continua de aliante cu alte companii pentru a dezvolta si imbogati pietele locale si globale.

Filozofia GAVIOTA ne diferentiaza, asa cum fac cifrele noastre: un atelier de productie cu mai mult de 1.000 de matrite si motoare ce ruleaza in prezent pe echipamente, 10 milioane de metri liniari de tub si 70 de milioane de piese metalice pe an, in sectiile de fabricarea si stantare ale tuburilor, 20 masini de injectie producatoare de peste 200.000 de bucati pe zi, 7 unitati de productie robotizate de injectie de aluminiu si de turnatorie, care produc mai mult de 400.000 de bucati pe luna si una dintre cele mai mari linii de vopsire din Europa, care vopsesc mai mult de 30.000 de bucati pe zi, precum si posibilitatea vopsirii profilelor mai mari de  7 metri lungime.

 

GAVIOTA, viitorul clientilor nostri este obiectivul nostru.

 


 

GAVIOTA SIMBAC is a leading company worldwide in the accessories and systems business for smart awnings and rolling shutters. Our solar protection systems are based on innovative, safe, profitable and sustainable solutions, developed by a qualified team of over 300 people joined by the effort, research and customer engagement in partnership with the latest technological advances.


We are driven by sustainability and environmental commitment because we know that Solar Protection means Energy Saving, compliance with the Kyoto Protocol and greater quality of life. This compromise is reinforced with the rest of basic attitudes that our organization assumes as its own: sense of anticipation, in order to see the tendency and opportunities of the future; the talent and the creativity, promoted and retained in the team; respect to timeliness and customer needs and the continuous search of alliances with other companies to develop and enrich both local and global markets.

 

All this GAVIOTA SIMBAC philosophy distinguishes us, as do our figures: a production workshop with more than 1.000 molds and dies currently running on the machines, 10 million meters of tube and 70 millions of metallic parts per year at the tube manufacturing and stamping sections, 20 injection machines producing 200.000 pieces per day, 7 robotic production units of aluminium injection and foundry that produce more than 400.000 pieces per month and one of the biggest painting line in Europe that paints more than 30.000 pieces per day and the possibility to undertake profiles up to 7 meters long.

 

GAVIOTA SIMBAC, the future of our customers is our goal.