Utilizarea placilor din silicat de calciu rezistente la foc PROMAT

Limba: Romana
Produse încluse în această documentație: DURASTEEL, PROMATECT 100, PROMATECT 200, PROMATECT AD, PROMATECT FS, PROMATECT H, PROMATECT L
4 afisari
PROMAT Best Insulating Performance nu mai oferă acces la această documentație pe spatiulconstruit.ro.
Previzualizați mai jos pagina 1 din 1.
Tip documentatie: Lucrari, proiecte
Această informaţie nu mai este valabilă.
Pagina 1-Utilizarea placilor din silicat de calciu rezistente la foc
 PROMAT DURASTEEL, PROMATECT 100,...
Protecþia structurilor portante din oþel contra incendiilor Înveliºuri termoizolante refractare ºi vopsele rezistente la foc Oþelul este un material de construcþie anorganic, care se încadreazã în „grupa neinflamabilã". Structurile portante din oþel aflate sub sarcinã îºi pierd capacitatea de încãrcare, dacã se încãlzesc la o temperaturã de aproximativ 500 °C. În cazul unui focar de incendiu, temperatura ajunge în câteva minute la peste 500 °C. Conform diagramei temperaturã/timp (ETK) întocmitã pe baza examinãrilor standarde de ignifugare, în cursul arderii se formeazã 550 °C deja dupã 5 minute. În vederea menþinerii capacitãþii de încãrcare a structurilor portante din oþel, se impune protecþia acestora contra incendiilor. PROMAT oferã diferite soluþii pentru a ajunge la F30 - F180 (limite de rezistenþã la incendiu între 30 minute ºi 180 minute). Înveliº termoizolant rezistent la foc PROMATECT® Stabilitatea ridicatã a plãcilor de ... ascunde