Superplastifiant universal pentru beton de transport SIKA Sika® Plast® 10

Limba: Romana
47 afisari
Tip documentatie: Fisa tehnica
Salvează pdf
Pagina 1-Superplastifiant universal pentru beton de transport SIKA Sika® Plast® 10 Fisa tehnica...
Pagina 2-Superplastifiant universal pentru beton de transport SIKA Sika® Plast® 10 Fisa tehnica...
la menŃinerea lucrabilităŃii Beton mai omogen Timp de lucrabilitate crescut, chiar şi în cazul temperaturilor ridicate Betoane aparente Aprobări/ Standarde Corespunde SR EN 934-2 Tabel 3 (SuperplastifianŃi pentru beton) Utilizabil in Ńările membre U.E. Datele produsului Formă/ Culoare Lichid/ Culoare maronie Densitate (20 °C) Valoare pH ConŃinut de cloruri ConŃinut de alcalii (echiv. Na2O) Ambalaj CondiŃii de depozitare / Valabilitate 1,15±0,03 kg/ l ca. 5 < 0,1 % <0,5 % Container: 1000 kg net A se proteja de ingheŃ, de expunere solară directa şi de contaminări. Pentru livrările la vrac se vor folosi numai recipienŃi de stocare curaŃi. Produsul se va omogeniza înainte de utilizare. În recipienŃii închişi valabil min. 1 an. 1 Mod de utilizare Dozaj recomandat Mod de dozare 0,2 – 1,2 % din masa cimentului. Sika Plast 10 se dozează în staŃie, odată cu apa de amestec, sau spre finalul malaxării. Timpul de malaxare va fi ajustat în funcŃie de ti ... ascunde

Alte documentatii ale aceleasi game
Vezi toate

Accelerator de intarire

Fisa tehnica
2 p | RO
Sika® BE 5
Aditiv antiinghet pentru turnari pe timp friguros

Fisa tehnica
2 p | RO
Sika® Frostschutz N
Lucru în România