Superplastifiant universal pentru betoane de transport cu lucrabilitate extinsa SIKA Sika® ViscoFlow®-2011

Limba: Romana
4 afisari
Tip documentatie: Fisa tehnica
Salvează pdf
Pagina 1-Superplastifiant universal pentru betoane de transport cu lucrabilitate extinsa SIKA Sika®...
Pagina 2-Superplastifiant universal pentru betoane de transport cu lucrabilitate extinsa SIKA Sika®...
ocat între acestea, concomitent cu stimularea reacŃiei de hidratare a cimentului sunt obŃinute următoarele: MenŃinerea lucrabilităŃii pe o durată îndelungată AbsorbŃie rapidă ÎmbunătăŃirea lucrabilităŃii faŃă de proba martor, în condiŃiile unei reduceri substanŃiale a raportului apa/ciment Punere în operă şi compactare uşoară Realizarea unor betoane cu rezistenŃe chimice şi mecanice îmbunătăŃite Reducerea contracŃiilor şi a curgerii lente Poate fi folosit la realizarea betoanelor autocompactante Aprobări/ Standarde Corespunde SR EN 934-1, SR EN 934-2 (Superplastifianti pentru beton) Utilizabil în Ńările membre U.E. Datele produsului Formă/ Culoare Lichid/ Culoare deschisa – gălbui incolor. SubstanŃă de bază Policarboxilateter Densitate (20 °C) 1,042 ± 0,02 kg/l Valoare pH ca. 4,5 ConŃinut de cloruri < 0,1 % Continut de alcalii (Echiv. Na2O) <0,5 % Ambalaj Container: 1000 kg net 1 CondiŃii de depozitare / Valabilitat ... ascunde

Alte documentatii ale aceleasi game
Vezi toate

Accelerator de intarire

Fisa tehnica
2 p | RO
Sika® BE 5
Aditiv antiinghet pentru turnari pe timp friguros

Fisa tehnica
2 p | RO
Sika® Frostschutz N
Lucru în România