Superplastifiant universal cu efect puternic pentru beton de transport SIKA Sika® Plast® 305

Limba: Romana
21 afisari
SIKA Romania nu mai oferă acces la această documentație pe spatiulconstruit.ro.
Previzualizați mai jos pagina 1 din 1.
Tip documentatie: Fisa tehnica
Salvează pdf
Pagina 1-Superplastifiant universal cu efect puternic pentru beton de transport SIKA Sika® Plast® 305...
Fisă tehnică EdiŃie 01/07/2011 ® ® Sika Plast -305 Sika® Plast® 305 Superplastifiant universal cu efect puternic pentru beton de transport Descriere produs Construction Domenii de utilizare Sika Plast 305 este un superplastifiant universal cu efect puternic pentru betoane de transport. Beton de transport de consistenŃă ridicată Beton de transport cu menŃinerea lucrabilităŃii Beton de transport cu pierdere minima a lucrabilităŃii Beton de transport cu raport a/c scăzut Beton aparent Beton autocompactant Caracteristici / Avantaje Amestecat in masa betonului are ca efect: O dispersie şi hidratare mai bună a cimentului ForŃe de frecare mai mici intre ciment si agregate Necesar de apă mai redus MenŃinerea lucrabilităŃii Betoanele la a căror preparare s-a folosit Sika Plast 305 vor avea următoarele caracteristici: RezistenŃe iniŃiale şi finale mai bune ÎmbunatăŃirea considerabilă a lucrabilităŃii la menŃinerea raportului a/c Reducerea necesarului de ap ... ascunde