Superplastifiant universal cu efect puternic pentru beton de transport SIKA Sika® Plast® 302 S

Limba: Romana
37 afisari
SIKA Romania nu mai oferă acces la această documentație pe spatiulconstruit.ro.
Previzualizați mai jos pagina 1 din 1.
Tip documentatie: Fisa tehnica
Salvează pdf
Pagina 1-Superplastifiant universal cu efect puternic pentru beton de transport SIKA Sika® Plast® 302...
Fisă tehnică EdiŃie 01/07/2011 ® ® Sika Plast -302 S Sika® Plast® 302 S Superplastifiant universal cu efect puternic pentru beton de transport Descriere produs Construction Domenii de utilizare Sika Plast 302 S este un superplastifiant universal cu efect puternic pentru betoane de transport. Beton de transport de consistenŃă ridicată Beton de transport cu menŃinerea lucrabilităŃii Beton de transport cu pierdere minima a lucrabilităŃii Beton de transport cu raport a/c scăzut Beton aparent Beton produs pe timp de vară, la temperaturi ridicate Caracteristici / Avantaje Amestecat in masa betonului are ca efect: O dispersie şi hidratare mai bună a cimentului ForŃe de frecare mai mici intre ciment si agregate Necesar de apă mai redus MenŃinerea lucrabilitaŃii Betoanele la a căror preparare s-a folosit Sika Plast 302 S vor avea următoarele caracteristici: RezistenŃe iniŃiale şi finale mai bune ÎmbunatăŃirea considerabilă a lucrabilităŃii la menŃinerea r ... ascunde