Superplastifiant universal cu efect puternic pentru beton de transport SIKA Sika® ViscoCrete®-3320

Limba: Romana
44 afisari
Tip documentatie: Fisa tehnica
Salvează pdf
Pagina 1-Superplastifiant universal cu efect puternic pentru beton de transport SIKA Sika® ViscoCrete®...
Pagina 2-Superplastifiant universal cu efect puternic pentru beton de transport SIKA Sika® ViscoCrete®...
era şi vibrare) Timpi indelungaŃi de lucrabilitate, chiar şi la temperaturi ridicate Corespunde SR EN 934-2 Tabel 3 (SuperplastifianŃi pentru beton) Utilizabil in Ńările din U.E. Aprobari/ Standarde Datele produsului Formă/ Culoare SubstanŃă de bază Densitate (20 °C) Valoare pH ConŃinut de cloruri ConŃinut de alcalii (Echiv. Na2O) Ambalaj CondiŃii de depozitare / Valabilitate Lichid/ Culoare deschisă Policarboxilateter 1,06±0,02 kg/l ca. < 0,1 % <0,5 % Container: 1000 kg net A se proteja de îngheŃ, de expunere solară directa şi de contaminări. Pentru livrările la vrac se vor folosi numai recipienŃi de stocare curaŃi. Produsul se va omogeniza înainte de utilizare. În recipienŃii închişi valabil min. 1 an. 1 Mod de utilizare Dozaj recomandat Mod de dozare 0,2 – 2,5 % din masa cimentului. Sika ViscoCrete 3320 se dozează în staŃie, odată cu apa de amestec, sau spre finalul malaxării. Timpul de malaxare va fi ajustat în funcŃie de tipul şi putere ... ascunde

Alte documentatii ale aceleasi game
Vezi toate

Accelerator de intarire

Fisa tehnica
2 p | RO
Sika® BE 5
Aditiv antiinghet pentru turnari pe timp friguros

Fisa tehnica
2 p | RO
Sika® Frostschutz N