Superplastifiant universal cu efect puternic pentru beton de transport SIKA Sika® ViscoCrete®-2320

Limba: Romana
97 afisari
Tip documentatie: Fisa tehnica
Salvează pdf
Pagina 1-Superplastifiant universal cu efect puternic pentru beton de transport SIKA Sika® ViscoCrete®...
Pagina 2-Superplastifiant universal cu efect puternic pentru beton de transport SIKA Sika® ViscoCrete®...
brare) Timpi indelungati de lucrabilitate, chiar şi la temperaturi ridicate Aprobari/ Standarde Corespunde SR EN 934-2 Tabel 3 (SuperplastifianŃi pentru beton) Corespunde DIN V 18998 Utilizabil în Ńările membre U.E. Construction Domenii de utilizare Datele produsului Formă/ Culoare SubstanŃă de bază Densitate (20 °C) Valoare pH ConŃinut de cloruri ConŃinut de alcalii (Echiv. Na2O) Ambalaj CondiŃii de depozitare / Valabilitate Lichid/ Culoare deschisa Policarboxilateter 1,042 ±0,02kg/l ca. 4,5 < 0,1 % <0,5 % Container: 1000 kg net A se proteja de îngheŃ, de expunere solară directa şi de contaminări. Pentru livrările la vrac se vor folosi numai recipienŃi de stocare curaŃi. Produsul se va omogeniza înainte de utilizare. În recipienŃi închişi valabil min. 1 an. 1 Mod de utilizare Dozaj recomandat Mod de dozare 0,2 – 2,5 % din greutatea cimentului Sika ViscoCrete 2320 se dozează în staŃie, odată cu apa de amestec, sau spre finalul malaxării. Timpul ... ascunde

Alte documentatii ale aceleasi game
Vezi toate

Accelerator de intarire

Fisa tehnica
2 p | RO
Sika® BE 5
Aditiv antiinghet pentru turnari pe timp friguros

Fisa tehnica
2 p | RO
Sika® Frostschutz N
Lucru în România