Superplastifiant universal cu efect puternic pentru beton de transport SIKA Sika® ViscoCrete®-1050

Limba: Romana
12 afisari
Tip documentatie: Fisa tehnica
Salvează pdf
Pagina 1-Superplastifiant universal cu efect puternic pentru beton de transport SIKA Sika® ViscoCrete®...
Pagina 2-Superplastifiant universal cu efect puternic pentru beton de transport SIKA Sika® ViscoCrete®...
idă datorită efectului puternic de fluidizare (implicit costuri mai mici de punere in opera şi vibrare) Timpi indelungaŃi de lucrabilitate, chiar şi la temperaturi ridicate Corespunde SR EN 934-2 Tabel 3.1, Tabel3.2 (SuperplastifianŃi pentru beton) Utilizabil in Ńările din U.E. Caracteristici / Avantaje Aprobari/ Standarde Datele produsului Formă/ Culoare SubstanŃă de bază Densitate (20 °C) Valoare pH ConŃinut de cloruri ConŃinut de alcalii (Echiv. Na2O) Ambalaj CondiŃii de depozitare / Valabilitate Lichid/ Culoare deschisa, lichid galbui Policarboxilateter 1,06±0,02 kg/l ca.6 < 0,1 % <0,5 % Container: 1000 kg net A se proteja de îngheŃ, de expunere solară directa şi de contaminări. Pentru livrările la vrac se vor folosi numai recipienŃi de stocare curaŃi. Produsul se va omogeniza înainte de utilizare. În recipienŃii închişi valabil min. 1 an. 1 Mod de utilizare Dozaj recomandat Mod de dozare 0,2 – 2,0 % din greutatea cimentului. Sika ViscoCrete 1 ... ascunde

Alte documentatii ale aceleasi game
Vezi toate

Accelerator de intarire

Fisa tehnica
2 p | RO
Sika® BE 5
Aditiv antiinghet pentru turnari pe timp friguros

Fisa tehnica
2 p | RO
Sika® Frostschutz N