Superplastifiant universal cu efect puternic pentru beton de transport SIKA Sika® ViscoCrete®-1040

Limba: Romana
45 afisari
Tip documentatie: Fisa tehnica
Salvează pdf
Pagina 1-Superplastifiant universal cu efect puternic pentru beton de transport SIKA Sika® ViscoCrete®...
Pagina 2-Superplastifiant universal cu efect puternic pentru beton de transport SIKA Sika® ViscoCrete®...
ă fluidă datorită efectului puternic de fluidizare (implicit costuri reduse de punere în operă şi vibrare) Timpi indelungati de lucrabilitate, chiar şi la temperaturi ridicate Aprobari/ Standarde Corespunde SR EN 934-2 Tabel 3 (SuperplastifianŃi pentru beton) Corespunde DIN V 18998. Utilizabil în Ńările membre U.E. Construction Domenii de utilizare Datele produsului Formă/ Culoare SubstanŃă de bază Densitate (20 °C) Valoare pH ConŃinut de cloruri ConŃinut de alcalii (Echiv. Na2O) Ambalaj CondiŃii de depozitare / Valabilitate Lichid galbui Policarboxilateter 1,04±0,02 g/cm³ ca. 4 < 0,1 % <0,5 % Container: 1000 kg net Butoi: 200kg net A se proteja de îngheŃ, de expunere solară directa şi de contaminări. Pentru livrările la vrac se vor folosi numai recipienŃi de stocare curaŃi. Produsul se va omogeniza înainte de utilizare. În recipienŃi închişi valabil min. 1 an. 1 Mod de utilizare Dozaj recomandat Mod de dozare 0,2 – 2,5 % din masa cimentului S ... ascunde

Alte documentatii ale aceleasi game
Vezi toate

Accelerator de intarire

Fisa tehnica
2 p | RO
Sika® BE 5
Aditiv antiinghet pentru turnari pe timp friguros

Fisa tehnica
2 p | RO
Sika® Frostschutz N