Superplastifiant cu eficienta ridicata SIKA Sika® ViscoCrete® 20 HE

Limba: Romana
67 afisari
Tip documentatie: Fisa tehnica
Salvează pdf
Pagina 1-Superplastifiant cu eficienta ridicata SIKA Sika® ViscoCrete® 20 HE Fisa tehnica Romana...
Pagina 2-Superplastifiant cu eficienta ridicata SIKA Sika® ViscoCrete® 20 HE Fisa tehnica Romana e...
e decofrare Datorită efectului puternic de fluidizare poate fi redus raportul apă/ciment, ceea ce implică densităŃi şi rezistenŃe ridicate Datorită efectului puternic de fluidizare se vor obŃine betoane cu caracteristică bună de împraştiere(implicit punere în operă şi compactare uşoară) Aprobări/ Standarde Corespunde SR EN 934-2. Utilizabil în Ńările membre U.E. Datele produsului Formă/ Culoare SubstanŃă de bază Densitate (20 °C) Valoare pH ConŃinut de cloruri ConŃinut de alcalii (echiv. Na2O) Ambalaj CondiŃii de depozitare / Valabilitate Lichid galbui Policarboxilateter 1,08±0,02 kg/l ca. 4,5 < 0,1 % < 0,5% Container: 1000 kg Butoi: 220kg A se proteja de îngheŃ, de expunere solară directa şi de contaminări. Pentru livrările la vrac se vor folosi numai recipienŃi de stocare curaŃi. Produsul se va omogeniza înainte de utilizare. Valabilitate de min 1 an în recipienŃii originali, nedesfăcuŃi. 1 Mod de utilizare Dozaj recomandat Mod de dozar ... ascunde

Alte documentatii ale aceleasi game
Vezi toate

Accelerator de intarire

Fisa tehnica
2 p | RO
Sika® BE 5
Aditiv antiinghet pentru turnari pe timp friguros

Fisa tehnica
2 p | RO
Sika® Frostschutz N