Superplastifiant cu efect puternic pentru obtinerea unor rezistente initiale ridicate SIKA Sika® ViscoCrete®-2620

Limba: Romana
21 afisari
Tip documentatie: Fisa tehnica
Salvează pdf
Pagina 1-Superplastifiant cu efect puternic pentru obtinerea unor rezistente initiale ridicate SIKA Sika®...
Pagina 2-Superplastifiant cu efect puternic pentru obtinerea unor rezistente initiale ridicate SIKA Sika®...
a folosit Sika ViscoCrete 2620 vor avea următoarele caracteristici: MenŃinerea în timp a lucrabilităŃii Datorită efectului puternic de fluidizare poate fi redus raportul apă/ciment, ceea ce implică obŃinerea unor rezistenŃe iniŃiale ridicate Aprobări/ Standarde Corespunde SR EN 934-2. Utilizabil în Ńările membre U.E. Datele produsului Formă/ Culoare SubstanŃă de bază Densitate (20 °C) Valoare pH ConŃinut de cloruri ConŃinut de alcalii (echiv. Na2O) Ambalaj CondiŃii de depozitare / Valabilitate Lichid/ gălbui Policarboxilateter 1,060 ± 0,02 ca. 4 < 0,1 % < 0,5 % Container: 1000 kg net A se proteja de îngheŃ, de expunere solară directa şi de contaminări. Pentru livrările la vrac se vor folosi numai recipienŃi de stocare curaŃi. Produsul se va omogeniza înainte de utilizare. Valabilitate de min 1 an în recipienŃii originali, nedesfăcuŃi. 0,2 – 2,8 % din masa cimentului. Mod de utilizare Dozaj recomandat 1 Mod de dozare Sika ViscoCrete 2620 se ... ascunde

Alte documentatii ale aceleasi game
Vezi toate

Accelerator de intarire

Fisa tehnica
2 p | RO
Sika® BE 5
Aditiv antiinghet pentru turnari pe timp friguros

Fisa tehnica
2 p | RO
Sika® Frostschutz N
Lucru în România