Strat de sigilare poliuretanic SIKA Sikafloor®-359 N

Limba: Romana
84 afisari
Tip documentatie: Fisa tehnica
Salvează pdf
Pagina 1-Strat de sigilare poliuretanic SIKA Sikafloor®-359 N Fisa tehnica Romana Fişă Tehnică de...
Pagina 2-Strat de sigilare poliuretanic SIKA Sikafloor®-359 N Fisa tehnica Romana l German DafStb...
Pagina 3-Strat de sigilare poliuretanic SIKA Sikafloor®-359 N Fisa tehnica Romana  C şi +30 C .

Date...
Pagina 4-Strat de sigilare poliuretanic SIKA Sikafloor®-359 N Fisa tehnica Romana 
Expunere*

Căldură ...
Pagina 5-Strat de sigilare poliuretanic SIKA Sikafloor®-359 N Fisa tehnica Romana astic
®
Sikafloor -355...
Pagina 6-Strat de sigilare poliuretanic SIKA Sikafloor®-359 N Fisa tehnica Romana .3 - 0.5 kg/m2
~ 0.8...
Pagina 7-Strat de sigilare poliuretanic SIKA Sikafloor®-359 N Fisa tehnica Romana 
alitatea stratului...
Pagina 8-Strat de sigilare poliuretanic SIKA Sikafloor®-359 N Fisa tehnica Romana corespunzătoare din...
Pagina 9-Strat de sigilare poliuretanic SIKA Sikafloor®-359 N Fisa tehnica Romana ie
cu cel puŃin 3˚C...
ie cu cel puŃin 3˚C mai mare decât punctul de roua pentru a se reduce riscul condensării şi a cojirii suprafeŃei finisate. InstrucŃiuni de aplicare Raport de amestec Componenta A : componenta B = 78 : 22 (din greutate) Timp de amestecare Înainte de combinare amestecaŃi mecanic componenta A. După ce întreaga cantitate a componentei B a fost adăugată la componenta A amestecaŃi continuu timp de 3 minute, până se obŃine un amestec omogen. Pentru a vă asigura că au fost amestecate corespunzător, turnaŃi materialul într-un alt recipient şi amestecaŃi din nou pentru a obŃine un amestec consistent. Trebuie evitată amestecarea prelungită pentru a minimaliza aerarea amestecului. Scule pentru amestecare Metode de aplicare / Scule ® Sikafloor -359 N trebuie amestecat temeinic cu ajutorul unui malaxor electric cu viteză de rotaŃie scăzută (300 – 400 rpm) sau alt echipament corespunzător. Înainte de aplicare, se verifică umiditatea stratului suport, r.h.-u ... ascunde

Alte documentatii ale aceleasi game
Vezi toate

Strat de sigilare poliuretanic

Fisa tehnica
5 p | RO
Sikafloor®-357 N
Strat de sigilare poliuretanic

Fisa tehnica
5 p | RO
Sikafloor®-356 N
Lucru în România