Spumant pentru realizarea betoanelor usoare si a betoanelor celulare usoare SIKA Sika® SB 2

Limba: Romana
138 afisari
Tip documentatie: Fisa tehnica
Salvează pdf
Pagina 1-Spumant pentru realizarea betoanelor usoare si a betoanelor celulare usoare SIKA Sika® SB 2 Fisa...
Pagina 2-Spumant pentru realizarea betoanelor usoare si a betoanelor celulare usoare SIKA Sika® SB 2 Fisa...
ăŃi: O consistenŃă lichidă şi o masă uşor de aplicat O masă uşor de pompat datorită conŃinutului stabil de pori de aer UşurinŃă în obŃinerea densităŃilor şi a rezistenŃelor proiectate Creşte capacitatea de retenŃie a apei ÎmbunătăŃirea proprităŃilor termoizolante Datele produsului Formă/ Culoare Lichid incolor-gălbui SubstanŃă de bază Tenside organice Densitate (20 °C) 1,01 kg/l ConŃinut de cloruri < 0,1 % Ambalaj Butoi: 200kg net Container: 1000 kg net A se proteja de îngheŃ, de expunere solară directă şi de contaminări. Pentru livrările la vrac se vor folosi numai recipienŃi de stocare curaŃi. Produsul se va omogeniza înainte de utilizare. În recipienŃi închişi valabil min. 1 an. CondiŃii de depozitare / Valabilitate Mod de utilizare Dozaj recomandat 150- 230g / 100 l spumă 1 Mod de dozare Atât dozarea cât şi producerea spumei se face cu aparatul de spumat SG 70 sau SG S9 În funcŃie de aparatul de spumare folos ... ascunde

Alte documentatii ale aceleasi game
Vezi toate

Accelerator de intarire

Fisa tehnica
2 p | RO
Sika® BE 5
Aditiv antiinghet pentru turnari pe timp friguros

Fisa tehnica
2 p | RO
Sika® Frostschutz N
Lucru în România