Sisteme de injectari Sika pentru structuri de beton SIKA

Limba: Romana
117 afisari
Tip documentatie: Catalog, brosura
Salvează pdf
Pagina 1-Sisteme de injectari Sika pentru structuri de beton SIKA Catalog, brosura Romana Sisteme de...
Pagina 2-Sisteme de injectari Sika pentru structuri de beton SIKA Catalog, brosura Romana re a gropii de f...
Pagina 3-Sisteme de injectari Sika pentru structuri de beton SIKA Catalog, brosura Romana 
Timp de reacŃie

...
Pagina 4-Sisteme de injectari Sika pentru structuri de beton SIKA Catalog, brosura Romana a rate Îmbăt...
Pagina 5-Sisteme de injectari Sika pentru structuri de beton SIKA Catalog, brosura Romana  Sika®...
Pagina 6-Sisteme de injectari Sika pentru structuri de beton SIKA Catalog, brosura Romana ka® Inje ction -45...
Pagina 7-Sisteme de injectari Sika pentru structuri de beton SIKA Catalog, brosura Romana poliuretane

10
...
Pagina 8-Sisteme de injectari Sika pentru structuri de beton SIKA Catalog, brosura Romana  et on Sika ®...
Pagina 9-Sisteme de injectari Sika pentru structuri de beton SIKA Catalog, brosura Romana inje ctarea cu si...
Pagina 10-Sisteme de injectari Sika pentru structuri de beton SIKA Catalog, brosura Romana î mbi n area fl...
Pagina 11-Sisteme de injectari Sika pentru structuri de beton SIKA Catalog, brosura Romana Sika
Si st em el e ...
Pagina 12-Sisteme de injectari Sika pentru structuri de beton SIKA Catalog, brosura Romana suprafeŃele de b...
Pagina 13-Sisteme de injectari Sika pentru structuri de beton SIKA Catalog, brosura Romana cŃione a ză pe...
Pagina 14-Sisteme de injectari Sika pentru structuri de beton SIKA Catalog, brosura Romana e în con for mi ta...
Pagina 15-Sisteme de injectari Sika pentru structuri de beton SIKA Catalog, brosura Romana  de injectare e st ...
Pagina 16-Sisteme de injectari Sika pentru structuri de beton SIKA Catalog, brosura Romana  a p ot abi l ă...
a p ot abi l ă Permite injecta rea în medii sen sibile ecologic.. Po at e fi accel erat Accelerarea timpilor de reacŃie reduc durata de aşteptare înt re lucrări (în special la temperaturi joase) şi previne erodarea ră şinii. Coefi cientul d e e xpa nsiu ne liberă a Sik a ® Injec ti on10 1 R C e ste d e pâ nă la 4 0 de ori. Dat orită vâ sco zităŃii scă zu te a Sikadur ®- 5 2 Injection are o rezi stenŃă de până la 50 N/mm 2. Sika ® Injection-20 1 R C /C E poat e pe net ra cră păt urile >0.2 mm în lăŃime. Spume poliuretanice R ăşi ni pol iur etani ce Răşini epoxidice Răşini/Geluri poliacrilate LianŃi micro fini Sika ® I njec ti on -1 01 RC* Sika du r ®- 5 2 Injecti o n Sika ® I njec ti on -4 51* T T X E X X X S S E X E X X E X X E X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * *te s te d and appro ve d by ZT V-I ng . Sika ® Inje cti on- 30 4 rea cŃionea ză fo rmân d un g ... ascunde

Alte documentatii ale aceleasi game
Vezi toate

Reparatii si protectii pe beton, la cosuri de fum si turnuri de racire

Catalog, brosura
5 p | RO
Sika® MonoTop®-910N Sika®MonoTop®-620
Sistem pentru etansarea rosturilor si a fisurilor - Sikadur-Combiflex

Catalog, brosura
8 p | RO
Sikadur®-30 Sikadur®-31 CF Normal Sikadur®-31 CF Rapid Sikadur®-330 Sikadur®-42 Sikadur®-52