Sistem epoxidic bicomponent, autonivelant, disipativ electrostatic SIKA Sikafloor®-235 ESD

Limba: Romana
46 afisari
Tip documentatie: Fisa tehnica
Salvează pdf
Pagina 1-Sistem epoxidic bicomponent, autonivelant, disipativ electrostatic SIKA Sikafloor®-235 ESD Fisa ...
Pagina 2-Sistem epoxidic bicomponent, autonivelant, disipativ electrostatic SIKA Sikafloor®-235 ESD Fisa ...
Pagina 3-Sistem epoxidic bicomponent, autonivelant, disipativ electrostatic SIKA Sikafloor®-235 ESD Fisa ...
Pagina 4-Sistem epoxidic bicomponent, autonivelant, disipativ electrostatic SIKA Sikafloor®-235 ESD Fisa ...
Pagina 5-Sistem epoxidic bicomponent, autonivelant, disipativ electrostatic SIKA Sikafloor®-235 ESD Fisa ...
Pagina 6-Sistem epoxidic bicomponent, autonivelant, disipativ electrostatic SIKA Sikafloor®-235 ESD Fisa ...
Pagina 7-Sistem epoxidic bicomponent, autonivelant, disipativ electrostatic SIKA Sikafloor®-235 ESD Fisa ...
Pagina 8-Sistem epoxidic bicomponent, autonivelant, disipativ electrostatic SIKA Sikafloor®-235 ESD Fisa ...
Pagina 9-Sistem epoxidic bicomponent, autonivelant, disipativ electrostatic SIKA Sikafloor®-235 ESD Fisa ...
de roua AtenŃie la condens! Temperatura suportului şi a materialului proaspat aplicat pe suprafata trebuie să fie cu cel puŃin 3˚C mai mare decât punctul de roua pentru a se reduce riscul condensării şi a cojirii suprafeŃei finisate. InstrucŃiuni de aplicare Raport de amestec Componenta A : componenta B = 78 : 22 (din greutate) Timp de amestecare Înainte de combinare amestecaŃi mecanic componenta A. După ce întreaga cantitate a componentei B a fost adăugată la componenta A amestecaŃi continuu timp de 2 minute, până se obŃine un amestec omogen. După amestecarea componentelor A şi B, adăugaŃi nisipul cuarŃos 0.1 - 0.3 mm şi amestecaŃi încă 2 minute, până la obŃinerea unui amestec omogen. Pentru a vă asigura că au fost amestecate corespunzător, turnaŃi materialul într-un alt recipient şi amestecaŃi din nou pentru a obŃine un amestec consistent. Trebuie evitată amestecarea prelungită pentru a minimaliza aerarea amestecului. Scule pentru ames ... ascunde

Alte documentatii ale aceleasi game
Vezi toate

Lucru în România